Nei til informasjon

Vi drukner i informasjon . I mange tilfeller sier ordet informasjon alt for lite til at det gir mening. I overskrifter og i menynavn er bruken av ordet informasjon spesielt ille. Mange av dem du henvender deg til, leser kun overskriften og sitter da igjen uten å ha blitt noe særlig klokere. Et godt tips for menynavn på websider og i it-systemer er derfor å unngå å bruke ordet informasjon. Det samme gjelder ord som diverse og generelt.

Les mer…Nei til informasjon

Slik lykkes du med Lean og kontinuerlig forbedring

En mann lager workshop-lapper med personas.

Den japanske forbedringsfilosofien Lean spres med rekordfart. Nå har metodikken fått solid fotfeste i vidt ulike bransjer som bank og finans, helse, media og ikke minst offentlig sektor. Lean er allmenngyldig og leverer dokumenterte resultater.

Men innføringen er ikke noe en gjør halvhjertet. Hvordan kan du unngå fallgruvene og lykkes med Lean?

Les mer…Slik lykkes du med Lean og kontinuerlig forbedring

En smidig kontrakt?

Forutsetter din prosjektplan at ingenting endrer seg etter at prosjektet starter eller tar den inn over seg læring? For utviklingsprosjekter av programvare kaller vi sistnevnte «Smidige» prosjekter. I smidige prosjekter verdsetter vi «å tilpasse oss endringer fremfor å følge en plan» og «samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandlinger». Det betyr ikke at smidige prosjekter ikke har planer og kontrakter. Det betyr bare at jo mer vi forsøker å låse pris og omfang, desto mindre kan kunden og leverandøren dra fordel av det man lærer. I denne blogposten vil jeg legge fram en alternativ måte å tenke rundt smidige kontrakter.

Les mer…En smidig kontrakt?

Del din kunnskap!

Har du noe du kunne tenke deg å diskutere? Har du kunnskap du kunne tenke deg å dele? Har du noe du kunne tenke deg å lære? Er det noen måte du kunne tenke deg å endre verden rundt deg?

På kick-off i år vil Steria feire «The Power of Sharing» ved å vie den faglige delen til Open Space. Her har alle som deltar anledning til å skape dialog om ting som interesserer dem. På en open space kan du ta opp ting du er flink til som du ønsker å dele, ting du ikke er flink til som du ønsker å lære, måter du ønsker andre endrer seg på eller hva enn som interesserer deg.

Les mer…Del din kunnskap!