Fra informasjonskaos til god dokumentasjonsforvaltning

De fleste virksomheter produserer informasjon i ulike formater og støtter seg på en rekke forskjellige fagsystemer som er tilpasset virksomhetens funksjoner. Dette bidrar til å effektivisere og lette arbeidshverdagen for de ansatte, men ofte er det liten sentral styring over systemene, og det er liten bevissthet om hva som skjer med informasjonen over tid.

Nye personvernregler gir nye forretningsmuligheter

Brukernes bevissthet rundt personvern øker, og om få år vil de aller fleste ta retten til dataportabilitet for gitt.

I dag er det under 350 dager til den nye personvernforordningen GDPR trer i kraft i EU 25. mai 2018. Det nye regelverket har fått mye oppmerksomhet, og det med en god grunn. Regelverket er sektorovergripende, og berører i prinsippet alle norske virksomheter.

For mange virksomheter, og særlig de som er rettet mot forbrukermarkedet, vil det være viktig å sette seg grundig inn i regelverket – både for å forstå hvilke juridiske nyvinninger og endringer som vil være av betydning, men også for å danne en bevissthet og utforske hvilke forretningsmuligheter de nye personvernreglene kan gi.