Ansvarlig for det uansvarlige

A young boy is ready to go places, real quick, with the help of a human cannon. Boom.

Lederskap i den fjerde industrielle revolusjon dreier seg om å være ansvarlig for det uansvarlige. Det er motsetningsfylt og forvirrende ved at du må evne å balansere frihet med kontroll, det innovative med det standardiserte, det sikre med det usikre. Du må balansere på kanten, og sørge for å ikke å falle ned på den ene eller andre siden. Har du lagt ned en innsats for å la verdiene ligge til grunn for hvordan bedriften og organisasjonen drives, så har du et kompass og et ror som styrer deg på veien mot å lykkes.

Produkteieren – 9 gode råd for digitaliseringens nøkkelrolle

Bjørn Meek på ski

For å lykkes med digitaliseringen er smidig utvikling et viktig virkemiddel. Smidig utvikling krever tett dialog mellom ledelsen og de som utvikler løsninger og tjenester for å gi de beste resultater. Produkteieren er den forretnings- og utviklingsdiplomaten som sikrer dette. Smidig utvikling er som å legge et puslespill, der mange biter skal på plass. For … Les mer…

Mangel på digital kunnskap er vår tids største utfordring

Marianne Selle i 2. utg av Kapital 2018, "The useless class"

«THE USELESS CLASS»: Dette innlegget var først på trykk i Kapital nr 2, 2018. Den største digitaliseringsutfordringen vi står overfor er manglende kompetanse. Uten tilstrekkelig kunnskap står vi i fare for å skape nye sosiale underklasser. Vi sies å være midt i den fjerde industrielle revolusjon. Det sier mye om de voldsomme endringene den teknologiske … Les mer…

Kan Norge bli best på digitalisering?

Denne teksten om digitalisering i offentlig sektor var først på trykk i Finansavisen. Dette er en faksimile.

Dette innlegget skrevet av Sektordirektør for Helse og Offentlig sektor, Gunnar Mørne, var først på trykk i Finansavisen, nr 6, årgang 27, 8.januar 2018.   Ni av ti nordmenn mener det offentlige bør digitaliseres raskere. Men da må det offentlige både ha vilje og evne til å tenke nytt, for raskere digitalisering handler i stor grad om … Les mer…