Mangel på digital kunnskap er vår tids største utfordring

Marianne Selle i 2. utg av Kapital 2018, "The useless class"

«THE USELESS CLASS»: Dette innlegget var først på trykk i Kapital nr 2, 2018. Den største digitaliseringsutfordringen vi står overfor er manglende kompetanse. Uten tilstrekkelig kunnskap står vi i fare for å skape nye sosiale underklasser. Vi sies å være midt i den fjerde industrielle revolusjon. Det sier mye om de voldsomme endringene den teknologiske … Les mer…

Kan Norge bli best på digitalisering?

Denne teksten om digitalisering i offentlig sektor var først på trykk i Finansavisen. Dette er en faksimile.

Dette innlegget skrevet av Sektordirektør for Helse og Offentlig sektor, Gunnar Mørne, var først på trykk i Finansavisen, nr 6, årgang 27, 8.januar 2018.   Ni av ti nordmenn mener det offentlige bør digitaliseres raskere. Men da må det offentlige både ha vilje og evne til å tenke nytt, for raskere digitalisering handler i stor grad om … Les mer…