Et godt retrospektiv

Retrospektiv er en av de tre seremoniene i Scrum, og kanskje den viktigste. På retrospektiv evaluerer vi iterasjonen som har vært. Vi snakker om hva som har fungert godt, hva vi skal ta med oss videre og hva vi skal fortsette å gjøre. Og vi diskuterer hvor vi trenger å forbedre oss, hva vi skal endre på og hva vi skal slutte å gjøre.

Les mer…

Senior systemkonsulent hos Steria.

Min supre produkteier

Dette er en oppsummering av foredraget mitt på Smidig 2010 konferansen

Jeg har vært så heldig å være på et prosjekt med en produkteier som har sørget for at vår innsats har blitt brukt til å effektivt skape verdi for brukerne av systemet. Jeg vil trekke fram mine observasjoner om hvordan produkteieren på dette prosjektet brukte produktkøen, hvordan han skapte dialog med brukerne og hvordan han kommuniserte effektivt med utviklerne.

Les mer…

Principal Software Engineer i Sopra Steria Norge. Har jobbet i 15 år med utviklingsprosjekter, hovedsaklig i Java. Arrangør og initiativtaker i fagmiljøet rundt Smidige utviklingsmetoder i Oslo.

Slik lykkes du med smidig utvikling

Har du startet å bruke smidige metoder, men lurer på hvordan du skal få det til å fungere bedre? I denne artikkelen kan du få konkrete tips om hvordan å forbedre kommunikasjonen, kvaliteten og forretningsfokus på ditt smidige eller ikke-smidige utviklingsprosjekt.

Les mer…

Principal Software Engineer i Sopra Steria Norge. Har jobbet i 15 år med utviklingsprosjekter, hovedsaklig i Java. Arrangør og initiativtaker i fagmiljøet rundt Smidige utviklingsmetoder i Oslo.

Lean eller agile, hva passer best for deg?

Lean og Agile er to prosesser som ofte blir plassert i samme bås, som «smidige» måter å jobbe på. Men selv om de har mange likhetstrekk, er sannheten at de er to veldig forskjellige tilnærminger til veldig forskjellige problemstillinger, og har sine opphav i helt ulike kulturer.

Les mer…

Senior systemkonsulent hos Steria.

Er Scrum og ITIL en del av problemet?

Noen ganger lurer jeg på om det har oppstått en form for religionskrig mellom miljøene innen for IT-Drift og de som arbeider med utvikling. Det utvikles industristandarder og ”good practice frameworks” på mange områder. Men ingen av rammeverkene har lykkes med å kommunisere godt med de som er utenfor sin primærmålgruppe. Det er et gap mellom utvikling og drift.

Les mer…

Arbeider innen området IT Service Management og ITIL som senior rådgiver. ITIL v2 Manager Certificate, ISO 20000 Consultant. Har vært med å etablere itSMF Norge i 2003, og sitter som nestleder i styret. Har også sittet 2 år i det internasjonale styret for itSMF International.

Ny definisjon av Scrum?

Nyttårsaften postet Ken Schwaber en melding på Yahoo! Scrum Development group som han kalte Confusion about Scrum. Der tar han opp at det eksisterer to definisjoner av Scrum: En som vedlikeholdes av Jeff Sutherland og ham selv på www.scrum.org, og en «gammel kopi» som ligger hos Scrum Alliance (men den ligger ikke der lenger nå).

Les mer…

Trond Wingård er siviløkonom av utdannelse, prosjektleder av yrke og utvikler av hjerte. Han er sertifisert PMP, og er opptatt av å drive fagfeltet "Prosjekt" videre. Derfor er han aktiv i det smidige fagmiljøet i Norge, holder foredrag og er med og arrangerer konferanser.

Smidig utvikling er ikke i mål

Smidig metodikk har inntatt Norge. Derfor må vi slutte å bare reklamere for de positive sidene, og åpne opp for å diskutere og løse reelle utfordringer knyttet til smidige prosjekter.

Les mer…

Trond Wingård er siviløkonom av utdannelse, prosjektleder av yrke og utvikler av hjerte. Han er sertifisert PMP, og er opptatt av å drive fagfeltet "Prosjekt" videre. Derfor er han aktiv i det smidige fagmiljøet i Norge, holder foredrag og er med og arrangerer konferanser.