Når kan du nok?

Som konsulent må du raskt kunne sette deg inn i nye fagområder. Dette gjelder spesielt når du skal oppnå tilstrekkelig innsikt i en sluttbrukers hverdag til å kunne designe brukerens arbeidsverktøy. I løpet av 20 år som konsulent har jeg hatt gleden av å dykke inn i en rekke ulike fagområder og arbeidsprosesser.

SharePoint Saturday Oslo

Lørdag 31.mai ble den andre SharePoint Saturday arrangert i Oslo. SharePoint Saturday er et verdensomspennende arrangement som har som mål å samle SharePoint-interesserte til en dag der man både kan dypdykke i produktet teknisk, lære mer om forretningsprosessene rundt og møte andre SharePoint interesserte – og det beste av alt, arrangementet er gratis. Historien Første … Les mer…

”Samskaping” som metode for å innføre samhandlingsteknologi i organisasjoner

Temaet ”brukerdrevet innovasjon og samskaping (”co-creation”)” engasjerte mange deltakere og sparket i gang en rekke diskusjoner og deling av erfaringer mellom deltakere. Spissformuleringen er: for å lage gode samhandlingsløsninger og finne innovative løsninger på virksomhetens utfordringer, trengs brukerdrevet innovasjon og samskaping. På bakgrunn av disse diskusjonene og ideene oppsummerer vi i denne artikkelen utfordringene og mulighetene ved samskaping i relasjon til ny samhandlingsteknologi i organisasjoner.

Les mer…

Rådgiver i Steria innen samhandlingsløsninger og kravspesifisering. Forsker på NITH.

Tja til bedre arbeidsverktøy til alle?

Etter seminaret, Jobb smartere – samhandling i praksis, tenker jeg at det fremdeles er en lang vei frem til at arbeidstakere i norske bedrifter og organisasjoner kommer til å få motiverende og virkelig god fagsystemer å jobbe med. På spørsmålet «Vil vi (egentlig) ha smartere, mer effektive it-systemer som alle ansatte kan bruke? Var svaret dessverre ikke et rungende, enstemmig «ja»! I noen organisasjoner prioriteres brukeropplevelsen for kunder høyere enne brukeropplevelsen for egne ansatte. I andre organisasjoner er det tekniske eller kostnadsmessige hensyn som går foran.

Les mer…

Nei til e-post!

Da vi spurte deltagerne i forkant av tirsdagens konferanse  om «kommunikasjon foregår effektivt på min arbeidsplass» svarte nesten halvparten negativt på dette.  58% mente også at de mottar for mage e-post i løpet av en dag (se også egen bloggpost). Dette var bakgrunnen for utfordringen vi stilte til deltagerne på gruppen «Jobb smartere»: Hva om vi stenger for all intern e-post i bedriften i morgen? Hvordan løser vi det? Hvilke alternativ finnes?

Les mer…

Kan kirken – kan vi!

Til og med kirken satser på digital samhandling! Trude Evenshaug fortalte ivrig på vårt seminar  hvordan kirken har behov for å samordne alle deler i sin virksomhet og skape nye arenaer som ansatte og mange tusen frivillige kan samarbeide på. Dette og mange lyntaler, gav inspirasjon for mange gode innspill til workshop. Her følger en kort oppsummering fra tema 4: Digital samhandling og nye kommunikasjonsformer.

Les mer…

I Work as a Senior Business Consultant to achieve effecient use of IT in enterprises. Keywords: Enterprise Content Management, Digital Self-service, Trawling requirements, Innovation & Improvements and Information Management for sharing knowledge and collaboration.

Enterprise Search and Findability discussions at World Cafe in Oslo (gjesteblogg)

28th of August we (Kristian Hjelseth and Kristian Norling) participated in a great World Cafe event arranged by Steria in Norway. We did a Pecha Kucha inspired presentation (see the presentation) to introduce the subject of Enterprise Search and Findability and how to work more efficiently with the help of enterprise search.

Les mer…

Sopra Steria is an European leader in digital transformation. Combining high quality and performance services, added value and innovation, Sopra Steria enables its clients to make the best use of digital technology.