Når selskapspraten ødelegger hverdagen

Hvor ofte kommer du hjem fra jobb og tenker at i dag fikk jeg virkelig gjort alt jeg skulle gjort? Gode arbeidsrutiner er et ledelsesansvar. For meg skjer det ikke så ofte, og jeg tipper vi har noe til felles. Før lunsj har du vært i to møter du ikke visste du skulle i. Når … Les mer…

SharePoint Saturday Oslo

Lørdag 31.mai ble den andre SharePoint Saturday arrangert i Oslo. SharePoint Saturday er et verdensomspennende arrangement som har som mål å samle SharePoint-interesserte til en dag der man både kan dypdykke i produktet teknisk, lære mer om forretningsprosessene rundt og møte andre SharePoint interesserte – og det beste av alt, arrangementet er gratis. Historien Første … Les mer…

Betydningen av endringsledelse i it-prosjekter

Når noe nytt, en endring, skal innføres i en organisasjon, skjer det ofte ved at ledelsen vedtar at noe skal skje, og bestemmer at det skal skje fra en viss dato. Man glemmer kanskje ikke bare å informere de ansatte, men også å ta i betraktning hva endringen vil si for den enkelte ansatte og … Les mer…

Stop the PowerPoint abuse

PowerPoint presentations are a major communications tool, but like any tool it can be used wisely or poorly. Some presentations would actually have been much better if the PowerPoint presentation (or abuse thereof) didn’t get in the way. Here is how to avoid the eight most common mistakes. Too little connection with the audience. Too … Les mer…

”Samskaping” som metode for å innføre samhandlingsteknologi i organisasjoner

Temaet ”brukerdrevet innovasjon og samskaping (”co-creation”)” engasjerte mange deltakere og sparket i gang en rekke diskusjoner og deling av erfaringer mellom deltakere. Spissformuleringen er: for å lage gode samhandlingsløsninger og finne innovative løsninger på virksomhetens utfordringer, trengs brukerdrevet innovasjon og samskaping. På bakgrunn av disse diskusjonene og ideene oppsummerer vi i denne artikkelen utfordringene og mulighetene ved samskaping i relasjon til ny samhandlingsteknologi i organisasjoner.

Les mer…

Rådgiver i Steria innen samhandlingsløsninger og kravspesifisering. Forsker på NITH.

Nei til e-post!

Da vi spurte deltagerne i forkant av tirsdagens konferanse  om «kommunikasjon foregår effektivt på min arbeidsplass» svarte nesten halvparten negativt på dette.  58% mente også at de mottar for mage e-post i løpet av en dag (se også egen bloggpost). Dette var bakgrunnen for utfordringen vi stilte til deltagerne på gruppen «Jobb smartere»: Hva om vi stenger for all intern e-post i bedriften i morgen? Hvordan løser vi det? Hvilke alternativ finnes?

Les mer…

Kan kirken – kan vi!

Til og med kirken satser på digital samhandling! Trude Evenshaug fortalte ivrig på vårt seminar  hvordan kirken har behov for å samordne alle deler i sin virksomhet og skape nye arenaer som ansatte og mange tusen frivillige kan samarbeide på. Dette og mange lyntaler, gav inspirasjon for mange gode innspill til workshop. Her følger en kort oppsummering fra tema 4: Digital samhandling og nye kommunikasjonsformer.

Les mer…

I Work as a Senior Business Consultant to achieve effecient use of IT in enterprises. Keywords: Enterprise Content Management, Digital Self-service, Trawling requirements, Innovation & Improvements and Information Management for sharing knowledge and collaboration.