Nye personvernregler gir nye forretningsmuligheter

Brukernes bevissthet rundt personvern øker, og om få år vil de aller fleste ta retten til dataportabilitet for gitt.

I dag er det under 350 dager til den nye personvernforordningen GDPR trer i kraft i EU 25. mai 2018. Det nye regelverket har fått mye oppmerksomhet, og det med en god grunn. Regelverket er sektorovergripende, og berører i prinsippet alle norske virksomheter.

For mange virksomheter, og særlig de som er rettet mot forbrukermarkedet, vil det være viktig å sette seg grundig inn i regelverket – både for å forstå hvilke juridiske nyvinninger og endringer som vil være av betydning, men også for å danne en bevissthet og utforske hvilke forretningsmuligheter de nye personvernreglene kan gi.