Ansvarlig for det uansvarlige

A young boy is ready to go places, real quick, with the help of a human cannon. Boom.

Lederskap i den fjerde industrielle revolusjon dreier seg om å være ansvarlig for det uansvarlige. Det er motsetningsfylt og forvirrende ved at du må evne å balansere frihet med kontroll, det innovative med det standardiserte, det sikre med det usikre. Du må balansere på kanten, og sørge for å ikke å falle ned på den ene eller andre siden. Har du lagt ned en innsats for å la verdiene ligge til grunn for hvordan bedriften og organisasjonen drives, så har du et kompass og et ror som styrer deg på veien mot å lykkes.

Kan Norge bli best på digitalisering?

Denne teksten om digitalisering i offentlig sektor var først på trykk i Finansavisen. Dette er en faksimile.

Dette innlegget skrevet av Sektordirektør for Helse og Offentlig sektor, Gunnar Mørne, var først på trykk i Finansavisen, nr 6, årgang 27, 8.januar 2018.   Ni av ti nordmenn mener det offentlige bør digitaliseres raskere. Men da må det offentlige både ha vilje og evne til å tenke nytt, for raskere digitalisering handler i stor grad om … Les mer…