Når kan du nok?

Som konsulent må du raskt kunne sette deg inn i nye fagområder. Dette gjelder spesielt når du skal oppnå tilstrekkelig innsikt i en sluttbrukers hverdag til å kunne designe brukerens arbeidsverktøy. I løpet av 20 år som konsulent har jeg hatt gleden av å dykke inn i en rekke ulike fagområder og arbeidsprosesser.