Sak/journal/arkiv – hva er løsningen?

I den foregående artikkelen – “Sak/jourrnal/arkiv – hva er problemet?”, ble utfordringene med dagens regelverk påpekt. Dette er et forsøk på et innspill til hvordan en kan gripe problemstillingen an.

Les mer…

Jon jobber med virksomhetsstyring fokusert mot utvikling og forbedring av forretningsprosesser. Han har spisskompetanse innen informasjonsforvaltning og utnyttelse og bruk av IKT-verktøy for operativ effektivisering. Utdannet siviløkonom med strategi, organisasjon og ledelse som spesialisering.

Sak/journal/arkiv – hva er problemet?

Alle som jobber med, eller mot offentlig sektor, vil på et eller annet tidspunkt komme bort i begrepene sak, journal og arkiv.  Med mindre du selv har jobbet i sektoren, vil du høyst sannsynlig ikke forstå hva de snakker om, og i hvert fall ikke hvorfor det snakkes så mye om det. Dette er et forsøk på å en forklaring.

Les mer…

Jon jobber med virksomhetsstyring fokusert mot utvikling og forbedring av forretningsprosesser. Han har spisskompetanse innen informasjonsforvaltning og utnyttelse og bruk av IKT-verktøy for operativ effektivisering. Utdannet siviløkonom med strategi, organisasjon og ledelse som spesialisering.