Innovasjon i etablerte virksomheter

Det er en utfordring å sette innovasjon i system, spesielt i større bedrifter. Gjennom smidige og strukturerte metoder er det likevel mulig å lykkes med å etablere en god innovasjonsprosess. Professor ved INSEAD, Nathan Furr, underviser i innovasjon- og teknologistrategi. Han har utviklet en integrert tilnærming til ledelse av transformasjon og innovasjon. Denne metoden bruker … Les mer…

3 tips for en bærekraftig rammeavtale

3 tips for en bærekraftig rammeavtale av Solveig Jerijervi, tilbudsansvarlig i Sopra Steria.

TRE TIPS FOR EN BÆREKRAFTIG RAMMEAVTALE: Dette innlegget var først på trykk i Computerworld 26. mars. 2018. Rammeavtaler er nyttige og forenkler anskaffelsesprosessene. Likevel er det ikke alltid de fungerer over tid. En god relasjon skapes ved bærekraftige rammeavtaler for begge parter. Det handler om å gjøre hverandre gode.   Råd #1: Grundig egenanalyse Leverandører i … Les mer…

Produkteieren – 9 gode råd for digitaliseringens nøkkelrolle

Bjørn Meek på ski

For å lykkes med digitaliseringen er smidig utvikling et viktig virkemiddel. Smidig utvikling krever tett dialog mellom ledelsen og de som utvikler løsninger og tjenester for å gi de beste resultater. Produkteieren er den forretnings- og utviklingsdiplomaten som sikrer dette. Smidig utvikling er som å legge et puslespill, der mange biter skal på plass. For … Les mer…

Mangel på digital kunnskap er vår tids største utfordring

Marianne Selle i 2. utg av Kapital 2018, "The useless class"

«THE USELESS CLASS»: Dette innlegget var først på trykk i Kapital nr 2, 2018. Den største digitaliseringsutfordringen vi står overfor er manglende kompetanse. Uten tilstrekkelig kunnskap står vi i fare for å skape nye sosiale underklasser. Vi sies å være midt i den fjerde industrielle revolusjon. Det sier mye om de voldsomme endringene den teknologiske … Les mer…