Innovasjon i etablerte virksomheter

Det er en utfordring å sette innovasjon i system, spesielt i større bedrifter. Gjennom smidige og strukturerte metoder er det likevel mulig å lykkes med å etablere en god innovasjonsprosess. Professor ved INSEAD, Nathan Furr, underviser i innovasjon- og teknologistrategi. Han har utviklet en integrert tilnærming til ledelse av transformasjon og innovasjon. Denne metoden bruker … Les mer…

3 tips for en bærekraftig rammeavtale

3 tips for en bærekraftig rammeavtale av Solveig Jerijervi, tilbudsansvarlig i Sopra Steria.

Rammeavtaler er nyttige og forenkler anskaffelsesprosessene. Likevel er det ikke alltid de fungerer over tid. En god relasjon skapes ved bærekraftige rammeavtaler for begge parter. Det handler om å gjøre hverandre gode.   Råd #1: Grundig egenanalyse Leverandører i en konkurransesituasjon vil etterstrebe å være best på det oppdragsgiver spør om -nettopp for å vinne … Les mer…

Produkteieren – 9 gode råd for digitaliseringens nøkkelrolle

Bjørn Meek på ski

For å lykkes med digitaliseringen er smidig utvikling et viktig virkemiddel. Smidig utvikling krever tett dialog mellom ledelsen og de som utvikler løsninger og tjenester for å gi de beste resultater. Produkteieren er den forretnings- og utviklingsdiplomaten som sikrer dette. Smidig utvikling er som å legge et puslespill, der mange biter skal på plass. For … Les mer…

Mangel på digital kunnskap er vår tids største utfordring

Marianne Selle i 2. utg av Kapital 2018, "The useless class"

«THE USELESS CLASS»: Dette innlegget var først på trykk i Kapital nr 2, 2018. Den største digitaliseringsutfordringen vi står overfor er manglende kompetanse. Uten tilstrekkelig kunnskap står vi i fare for å skape nye sosiale underklasser. Vi sies å være midt i den fjerde industrielle revolusjon. Det sier mye om de voldsomme endringene den teknologiske … Les mer…