Steria Young Talents: Hva gjør en arbeidsplass attraktiv for unge arbeidstakere?

Hva gjør at enkelte arbeidsplasser summer av energi og arbeidsglede, at de ansatte stortrives på jobben og er stolte av å fortelle andre at «her jobber jeg!»? Steria Young Talents inviterte forrige uke til nettverkstreff om temaet.        I Norge, hvor antallet helt ledige i følge NAV var på lave 2,8% i april … Les mer…

Solveig Skumlien Nilsen: Finalist til Oda-prisen 2014

Solveig Skumlien Nilsen i Sterias infrastrukturavdeling er en av tre finalister til Oda-prisen, en pris som går til kvinner som har gjort noe ekstraordinært for andre kvinner i IKT-bransjen. Solveig er finalist sammen med Beathe Due fra Høyskolen i Østfold og Berit Svendsen fra Telenor Norge, begge to markante skikkelser innenfor it-miljøet i Norge. – … Les mer…

Betydningen av endringsledelse i it-prosjekter

Når noe nytt, en endring, skal innføres i en organisasjon, skjer det ofte ved at ledelsen vedtar at noe skal skje, og bestemmer at det skal skje fra en viss dato. Man glemmer kanskje ikke bare å informere de ansatte, men også å ta i betraktning hva endringen vil si for den enkelte ansatte og … Les mer…

Effektiv digital strategi eller Dagobert-sandwich?

Når digital strategi skal på plass, er det mange organisasjoner som gaper over alt for mye på en gang. Så kommer de interne utfordringene med endringsmotstand, ressursmangel og for mange avhengigheter og gruser hele satsingen. Kan dette løses med en god gammel geriljatilnærming?

Les mer…

Digital markedsfører og innholdsentuiast i Digital Mind AS.

Min supre produkteier

Dette er en oppsummering av foredraget mitt på Smidig 2010 konferansen

Jeg har vært så heldig å være på et prosjekt med en produkteier som har sørget for at vår innsats har blitt brukt til å effektivt skape verdi for brukerne av systemet. Jeg vil trekke fram mine observasjoner om hvordan produkteieren på dette prosjektet brukte produktkøen, hvordan han skapte dialog med brukerne og hvordan han kommuniserte effektivt med utviklerne.

Les mer…

Principal Software Engineer i Sopra Steria Norge. Har jobbet i 15 år med utviklingsprosjekter, hovedsaklig i Java. Arrangør og initiativtaker i fagmiljøet rundt Smidige utviklingsmetoder i Oslo.

En øvelse for å finne et felles mål for teamet ditt

En gruppe som skal nå et mål sammen trenger å ha en felles forståelse av målet. Og de trenger å stole på at resten av gruppen også har samme mål. Derfor har mange prosjekter en visjon som man utarbeider i fellesskap. Men hva gjør du fram til du har tid til å lage en grundig visjon?

Les mer…

Principal Software Engineer i Sopra Steria Norge. Har jobbet i 15 år med utviklingsprosjekter, hovedsaklig i Java. Arrangør og initiativtaker i fagmiljøet rundt Smidige utviklingsmetoder i Oslo.

Mot til å produksjonssette tidlig?

Har ditt erstatningsprosjekt mot til å produksjonssette på 70 % av funksjonaliteten til det gamle systemet? Det er mange, kanskje spesielt bedriftsledere og avdelingsledere i styringsgrupper rundt om kring, som tror at IT-prosjektet er ferdig når man har produksjonssatt den nye løsningen. Det er en oppfatning som kan få katastrofale følger.

Les mer…