Hva IT-avdelinger kan lære av Sherlock Holmes (og Kepner-Tregoe)

Sherlock Holmes ser på en PC

Historiene om Sherlock Holmes har fascinert og underholdt flere generasjoner mennesker i mer enn 100 år. Den selvtitulerte konsulterende detektiven har løst en lang rekke kompliserte saker ved å benytte logiske og rasjonelle metoder, metoder som har mye til felles med Kepner-Tregoe. Denne tilnærmingen er overraskende anvendelig i arbeidslivet, ikke minst innen IT.