Forbrukernes nye bankhverdag

FORBRUKERNES NYE BANKHVERDAG: Dette innlegget var først på trykk i Finansavisen, 30 juli 2018. PSD2 er et EU-direktiv som krever at tilbydere av betalingstjenester åpner sine grensesnitt. Det pålegger bankene å åpne for integrasjon fra eksterne aktører. Hensikten er å tilrettelegge for innovasjon og konkurranse, som er tenkt å komme brukerne til gode. Konsekvensen av … Les mer…

Slik endres banktjenestene

Ola Holm, Kronikk i Dagens Næringsliv 22.06.18, "Slik vil teknologi endre banktjenestene"

SLIK VIL TEKNOLOGI ENDRE BANKTJENESTENE: Dette innlegget var først på trykk i Dagens Næringsliv, 21. juni 2018. Fremtidens banktjenester vil være friksjonsfrie, sammenkoblede og personlige. De vil ikke ligne dagens digitale bankbesøk på nett eller mobil. Det er ingen selvfølge at banktjenester leveres av banken. Globalisering, digitalisering og forbrukerorientering driver frem bedre, raskere og billigere … Les mer…

Ansvarlig for det uansvarlige

A young boy is ready to go places, real quick, with the help of a human cannon. Boom.

Lederskap i den fjerde industrielle revolusjon dreier seg om å være ansvarlig for det uansvarlige. Det er motsetningsfylt og forvirrende ved at du må evne å balansere frihet med kontroll, det innovative med det standardiserte, det sikre med det usikre. Du må balansere på kanten, og sørge for å ikke å falle ned på den ene eller andre siden. Har du lagt ned en innsats for å la verdiene ligge til grunn for hvordan bedriften og organisasjonen drives, så har du et kompass og et ror som styrer deg på veien mot å lykkes.

Produkteieren – 9 gode råd for digitaliseringens nøkkelrolle

Bjørn Meek på ski

For å lykkes med digitaliseringen er smidig utvikling et viktig virkemiddel. Smidig utvikling krever tett dialog mellom ledelsen og de som utvikler løsninger og tjenester for å gi de beste resultater. Produkteieren er den forretnings- og utviklingsdiplomaten som sikrer dette. Smidig utvikling er som å legge et puslespill, der mange biter skal på plass. For … Les mer…

Kan Norge bli best på digitalisering?

Denne teksten om digitalisering i offentlig sektor var først på trykk i Finansavisen. Dette er en faksimile.

Dette innlegget skrevet av Sektordirektør for Helse og Offentlig sektor, Gunnar Mørne, var først på trykk i Finansavisen, nr 6, årgang 27, 8.januar 2018.   Ni av ti nordmenn mener det offentlige bør digitaliseres raskere. Men da må det offentlige både ha vilje og evne til å tenke nytt, for raskere digitalisering handler i stor grad om … Les mer…