Knowledge management-prosess – en test i tålmodighet?

Knowledge management refererer til prosessen med å anskaffe, organisere, lagre, dele og bruke kunnskap i organisasjoner. Kunnskapsartikler er en av nøklene for å lykkes med prosessen – men hvordan skal vi sikre at de holder høy nok kvalitet? Og ikke minst, senke tersklen for å skrive eller oppdatere artikler?