Knowledge management-prosess – en test i tålmodighet?

Knowledge management refererer til prosessen med å anskaffe, organisere, lagre, dele og bruke kunnskap i organisasjoner. Kunnskapsartikler er en av nøklene for å lykkes med prosessen – men hvordan skal vi sikre at de holder høy nok kvalitet? Og ikke minst, senke tersklen for å skrive eller oppdatere artikler?

Øk sikkerheten med stordata

En mann hånderer store mengder data i et rom.

Ifølge siste mørketallsundersøkelse fra Næringslivets Sikkerhetsråd opplever en fjerdedel av norske virksomheter uønskede sikkerhetshendelser. En stor andel fører til sviende kostnader, og flere går under radaren. Overvåkingssystemer basert på stordata kan styrke datasikkerheten.