Astrups pisk og gulrot trenger en gjennomføringsplan

Jeg heier på at Norge endelig fått en digitaliseringsminister. Jeg heier enda mer på Nikolai Astrup sitt fokus på at innovative teknologi-startups kan bidra å løse utfordringer i offentlig sektor med nye digitale verktøy. Jeg heier også på virkemidlene pisk og gulrot for å få digital transformasjon til å skje. Det jeg derimot er skeptisk til, er hvilke forventinger dette skaper i startup-verden og hvilken press det skaper hos organisasjonene som opplever pisken.