Et godt retrospektiv

Retrospektiv er en av de tre seremoniene i Scrum, og kanskje den viktigste. På retrospektiv evaluerer vi iterasjonen som har vært. Vi snakker om hva som har fungert godt, hva vi skal ta med oss videre og hva vi skal fortsette å gjøre. Og vi diskuterer hvor vi trenger å forbedre oss, hva vi skal endre på og hva vi skal slutte å gjøre.

Les mer…Et godt retrospektiv

Lean eller agile, hva passer best for deg?

Lean og Agile er to prosesser som ofte blir plassert i samme bås, som «smidige» måter å jobbe på. Men selv om de har mange likhetstrekk, er sannheten at de er to veldig forskjellige tilnærminger til veldig forskjellige problemstillinger, og har sine opphav i helt ulike kulturer.

Les mer…Lean eller agile, hva passer best for deg?