Er Scrum og ITIL en del av problemet?

Noen ganger lurer jeg på om det har oppstått en form for religionskrig mellom miljøene innen for IT-Drift og de som arbeider med utvikling. Det utvikles industristandarder og ”good practice frameworks” på mange områder. Men ingen av rammeverkene har lykkes med å kommunisere godt med de som er utenfor sin primærmålgruppe. Det er et gap mellom utvikling og drift.

Les mer…Er Scrum og ITIL en del av problemet?

Arbeider innen området IT Service Management og ITIL som senior rådgiver.
ITIL v2 Manager Certificate, ISO 20000 Consultant.
Har vært med å etablere itSMF Norge i 2003, og sitter som nestleder i styret. Har også sittet 2 år i det internasjonale styret for itSMF International.