Mangel på digital kunnskap er vår tids største utfordring

Marianne Selle i 2. utg av Kapital 2018, "The useless class"

«THE USELESS CLASS»: Dette innlegget var først på trykk i Kapital nr 2, 2018. Den største digitaliseringsutfordringen vi står overfor er manglende kompetanse. Uten tilstrekkelig kunnskap står vi i fare for å skape nye sosiale underklasser. Vi sies å være midt i den fjerde industrielle revolusjon. Det sier mye om de voldsomme endringene den teknologiske … Les mer…