En smidig kontrakt?

Forutsetter din prosjektplan at ingenting endrer seg etter at prosjektet starter eller tar den inn over seg læring? For utviklingsprosjekter av programvare kaller vi sistnevnte «Smidige» prosjekter. I smidige prosjekter verdsetter vi «å tilpasse oss endringer fremfor å følge en plan» og «samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandlinger». Det betyr ikke at smidige prosjekter ikke har planer og kontrakter. Det betyr bare at jo mer vi forsøker å låse pris og omfang, desto mindre kan kunden og leverandøren dra fordel av det man lærer. I denne blogposten vil jeg legge fram en alternativ måte å tenke rundt smidige kontrakter.

Les mer…En smidig kontrakt?

Inspirerende open space

Sist helg var jeg på Agile Coach Camp der vi hadde to dager fylt med open spaces med positive, engasjerte og smarte mennesker.

Open spaces på Agile Coach Camp

Les mer…Inspirerende open space

Del din kunnskap!

Har du noe du kunne tenke deg å diskutere? Har du kunnskap du kunne tenke deg å dele? Har du noe du kunne tenke deg å lære? Er det noen måte du kunne tenke deg å endre verden rundt deg?

På kick-off i år vil Steria feire «The Power of Sharing» ved å vie den faglige delen til Open Space. Her har alle som deltar anledning til å skape dialog om ting som interesserer dem. På en open space kan du ta opp ting du er flink til som du ønsker å dele, ting du ikke er flink til som du ønsker å lære, måter du ønsker andre endrer seg på eller hva enn som interesserer deg.

Les mer…Del din kunnskap!

Retrospektivteknikker

Smidig 2010 arrangerte jeg en workshop der jeg testet ut en del retrospektiv-teknikker på deltagerne. Workshopen var veldig godt besøkt og jeg har fått en del forespørsler om å skrive en oppsummering av teknikkene.

Øvelsene kan tjene som inspirasjon til dine egne retrospektiver og workshops.

Les mer…Retrospektivteknikker

Min supre produkteier

Dette er en oppsummering av foredraget mitt på Smidig 2010 konferansen

Jeg har vært så heldig å være på et prosjekt med en produkteier som har sørget for at vår innsats har blitt brukt til å effektivt skape verdi for brukerne av systemet. Jeg vil trekke fram mine observasjoner om hvordan produkteieren på dette prosjektet brukte produktkøen, hvordan han skapte dialog med brukerne og hvordan han kommuniserte effektivt med utviklerne.

Les mer…Min supre produkteier