Er dette riktig?

Spør du deg dette når du skriver kode? Hvem stiller du spørsmålet til? Hvem kan egentlig si om kode er riktig eller ikke? Det finnes ingen fasit innen programmering. Man bør ikke se kode som enten riktig eller gal, men heller som fungerende eller ikke-fungerende. Får den testen til å bli grønn. Ja da fungerer koden som den skal. Klapp deg selv på skulderen. Well done!

Les mer…Er dette riktig?

Hvordan reagerer du på «dårlig kode»?

Parprogrammering der man roterer parene ofte er genialt på mange forskjellige måter. Man lærer masse fra hverandre. Kodestilen blir naturlig mer lik og dermed lettere å vedlikeholde, og sist men ikke minst: koden blir sett av nye ferske øyne stadig vekk.

Men de ferske øynene kan føre til problemer…

Les mer…Hvordan reagerer du på «dårlig kode»?

Size matters

Hvordan skal jeg løse dette problemet på mest mulig effektiv måte? Det er når man kan stille seg dette spørsmålet at det er gøy å være programmerer. Men altfor ofte blir spørsmålet heller: Hvordan i helvetet får jeg løst dette problemet innenfor arkitektur-rammene som har blitt bestemt? Her er det mindre morro å være programmerer. Man har haugevis av potensielt gode løsninger, men får ikke lov til å implementere dem pga arkitekturbestemmelser.

Hvordan havner man i slike situasjoner? Kan de unngås?

Les mer…Size matters