Mindfulness: Selvledelse i en digital hverdag

I dagens digitale arbeidsklima er det verken kondisjon eller fysisk utholdenhet som er våre fremste ressurser. Vi blir nødt til å styrke vår mentale helse når utfordringer knyttet til både arbeidsliv og privatliv banker på.

Digitalisering og moderne kompetansearbeid har endret våre arbeidsroller og omstillingsevne. Ledere og ansatte er ofte overlatt til seg selv for å finne ut av hvordan de skal bearbeide stress, følelser og tanker. Men det finnes en rekke teknikker og fremgangsmåter for å bedre takle disse utfordringene. Mindfulness er en av disse.

Hvorfor mindfulness?

Mindfulness er ikke noe mystisk. Det kan tolkes som å være tilstede i øyeblikket og bevisstgjøring av det som foregår i oss og rundt oss. Det innebærer å lære av vår egen erfaring, og bruke innsikten vi finner til å gi oss større klarhet, tillit og integritet. Vi er ofte opptatt med tanker om fortid og fremtid, og i verste fall med grubling og bekymring. Mye av tankevirksomheten vår er selvfølgelig til god hjelp, men det er like vanlig at den leder oss inn i stress, frykt og sammenligning.

I en digital verden der enkle arbeidsoppgaver fortløpende blir automatiserte, så vil ansatte merke en endring i de ferdighetene som kreves av dem. Den nye virkeligheten er at hver enkelt kompetansearbeider må være i stand til å binde sammen ulike informasjonsprosesser som inkluderer kompleks problemløsning, kritisk tenkning og kreativitet. Ved å trene opp konsentrasjon og vår mentale muskel, utvikler vi evnen til tilstedeværelse og selvledelse. Det gjør at vi blir flinkere til å slipp på destruktive tanke- og atferdsmønstre, som på sikt vil kunne endre tankemønstre og skape rom for positive endringer.

Organisasjoner og bedrifter kan tilby ulike verktøy og metoder som vil hjelpe ansatte med å få det bedre på jobb. Vi vet fra før at virksomheter som setter medarbeidernes behov i sentrum oppleves som gode arbeidsplasser. Men det holder ikke å kun fokusere på fantastiske fordeler og kompetanseutvikling. Det å ha det bra på jobb starter med at vi har det bra med oss selv.

Selvledelse i praksis

En moderne jobbhverdag byr ofte på utfordringer som krever mental utholdenhet og konsentrasjon, samtidig som vi må tåle forstyrrelser og endring. Forutsetningen for å håndtere dette på en hensiktsmessig måte er evnen til å lede seg selv og være mer tilstede med sine tanker.

Selvledelse begynner med å håndtere vårt eget indre klima, det vil si alt som skjer i meg. Hvis det er balanse i meg, har jeg forutsetning for å håndtere de ytre omgivelsene med balanse. Er det ubalanse i meg, har jeg rett og slett mindre kapasitet til å håndtere ytre situasjoner og andre mennesker.

I praksis så betyr det at vi må utføre øvelser som styrker vår mentale muskel. En spesifikk teknikk som fungerer bra er oppmerksomhetstrening på ett enkelt objekt, for eksempel pusten. Man sitter i behagelig stilling med lite støy rundt, og vender fokuset innover til sin egen pust. Det er anbefalt å ikke ha altfor høye krav til seg selv i begynnelsen, men kanskje starte med fem til ti minutter hver dag. Effekten er størst dersom man har dette som en rutine i hverdagen.

Styrk den mentale helsen

I Sopra Steria ble det i 2017 opprettet en gruppe for mindfulness, nettopp for å bedre ruste medarbeidere i en krevende jobbhverdag. Formålet var å styrke medarbeidernes mentale helse, kognitive fleksibilitet, konsentrasjonsevne, motstandskraft og impulskontroll. For det handler ikke om å begrense arbeidsdagen fra 8-16, men å ha et sunnere forhold til det som skjer rundt seg – til enhver tid.

Tilbakemeldingene fra samlingene har vært over all forventning. Medarbeiderne opplever bedre selvledelse gjennom bevisstgjøring av det som skjer i hverdagen og det som foregår mellom kropp og sinn.

Vi setter ofte av tid til å dra på treningsstudio og være i konstant bevegelse. Hvis vi også kan sette av like mye tid til å trene opp sinnet vårt, så vil vi være bedre rustet til å motstå stress, opprettholde god dømmekraft i pressede situasjoner, og bevare impulskontroll.

Dette innlegget var først på trykk i Computerworld i juni 2018. 

Legg igjen en kommentar