Ikke vanskelig å dele med rett kultur

Den 27. desember skriver lederen av Digital Norway i Dagens Næringsliv om den vanskelige delingen, og inviterer til norske selskaper inn i sin nye delingsplattform. Det er et flott initiativ, men skal man lykkes med deling på tvers av selskaper må man, som Tor Olav Mørseth også selv skriver, starte med seg selv.

En kultur for deling gir bedre forutsetninger for å lykkes med å løse komplekse utfordringer. Det skaper en organisasjon som er bedre rustet til å tilegne seg ny teknologi, nye løsninger og nye måter å jobbe på. I Sopra Steria har vi i en årrekke jobbet målrettet med nettopp dette. Hvordan går du frem for å skape en slik kultur? Vi deler gjerne noen tips:

1. Skap møteplasser

Vi har over tid utviklet både digitale og fysiske arenaer for deling. Når det er snakk om deling, går praten raskt over i digitale verktøy, men dette er imidlertid ikke svaret på alt. En digital møteplass vil aldri kunne erstatte en fysisk møteplass fult ut. En møteplass hvor man treffer kollegaer ansikt til ansikt, skaper nettverk og diskuterer aktuelle problemstillinger er kulturbyggende på en annen måte enn å diskutere eller se på en live-sending på digitale arbeidsflater som Workplace, Teams eller Slack. Fysiske møteplasser øker utbyttet av de digitale, og for oss har det derfor vært viktig å legge til rette for både fysiske og digitale møteplasser for våre medarbeidere. Faglig engasjement har hele tiden vært en viktig driver for våre fysiske møteplasser.

2. Skap engasjement

Gjør det enkelt å dele, og la det skjer på egne premisser. Pass på at du ikke legger for rigide strukturer: Er det best at man deler på denne måten eller at man deler overhodet? Vi har mer enn 80 interne kompetansedelingsgrupper (faggrupper) som medarbeiderne selv styrer form og innhold på møtene. Det har for oss vært et sentralt suksesskriterie.

3. Lederne må gå foran

Deling skjer gjerne som et svar på en problemstilling. For at disse problemstillingene skal komme til overflaten må det oppleves som trygt å stille spørsmål og be om hjelp. Ledere og sentrale personer må derfor gå foran, tørre å be om hjelp og dele sin kunnskap uoppfordret. Disse har også en viktig rolle i å fasilitere deling, og guide medarbeiderne rett vei.

4. Dyrk suksessene

Å dele sin kompetanse og erfaring med andre tar tid i en hektisk hverdag, og det er derfor viktig å få frem de gode eksemplene. Når har delingen gitt merverdi – for den enkelte eller for selskapet? Gjennom å belønne og anerkjenne deling, og ikke minst gjenfortelle de gode historiene, vil de som deler etter hvert bli organisasjonens hverdagshelter. Og glem ikke: alle liker følelsen av å føle seg flink gjennom å hjelpe andre.

Les også: Power of Sharing – delingskultur i praksis

Innlegget er skrevet av Anders Palerud, HR-manager, og Solfrid Skilbrigt, HR- og strategidirektør – begge Sopra Steria.

2 kommentarer om “Ikke vanskelig å dele med rett kultur”

  1. Godt sagt (skrevet) Man må alltid i alle sammenhenger starte med seg selv Først da er det mulig å påpeke at andres liv og lære spriker Kultur skapes av eksempler til etterfølgelse som etterhvert blir etablert sedvane.

  2. To personer møtes og gir hverandre et eple. Resultat, et eple til hver. To personer møtes og utveksler sin ide. Resultat, du sitter igjen med to ideer. Kanskje du nettopp møte din ny Growth Mindset Partner:-) Vi lærer best når vi gjør ideer konkrete. Det skaper energi. Jeg deler forståelsen i « ikke vanskelig å dele med rett kultur».

Legg igjen en kommentar