Smidig ledelse: Fire praktiske råd

Digitalisering krever at virksomheter må endre måten de jobber på, derfor velger mange å styre etter smidige prinsipper. Nye måter å organisere arbeidet på, krever også nye måter å lede på. Er du forberedt på hva det kreves av deg, for at din organisasjon skal arbeide smidig?

Det er flere smidige prinsipper å arbeide etter. Ett av prinsippene går ut på å bygge et prosjekt rundt motiverte personer. Gjennom et tilpasset miljø, støtte for gjennomføring og en god dose tillit, vil de ha verktøyene de trenger for å få jobben gjort. Hva må du som leder gjøre for å få det til? Her er fire praktiske råd til deg som ønsker å bli en smidig leder.

Stilig ledelse

Min tidligere kollega og jeg gjennomførte et kvalitativt studie av endringsledelse i en stor norsk bank. Endringen vi studerte var implementeringen av en chatbot-løsning i kundeservice. Banken hadde nylig tatt i bruk smidige prinsipper i sine prosjekter, og chatboten regnes som ett av deres første smidige prosjekter.

Lederstil ble trukket frem som en av de viktigste forutsetningene for vellykket gjennomføring av prosjektet. Kort fortalt går lederstilen ut på at du som leder inviterer den ansatte til å ta beslutninger, kommuniserer tillit, gir støtte gjennom oppmuntring og veiledning gjennom å sette retning.

Les også: Hvorfor velge unge ledere?

1. Beslutninger

Å invitere ansatte til å ta egne beslutninger innebærer å la de foreslå egne løsninger framfor å fortelle hva du som leder tenker er den beste løsningen. I studien fremkommer det at Nora i dialog med sin leder uttalte at hun var frustrert fordi hun ikke visste hva hun skulle gjøre. Hennes leder, Sara, spiller ballen tilbake til Nora og inviterer henne til å ta en beslutning, fremfor å gi konkrete råd.

Dermed får Nora større tro på egen gjennomføringsevne og verdi i prosjektet. Invitasjonen flytter opplevelsen av kontroll over på den ansatte som blir styrket til å ta egne initiativ.

2. Vis tillit

En leder kommuniserer tillit gjennom å gi beslutningsmyndighet til den ansatte. Når du som leder har satt de store rammene for prosjektet, vises tillit best ved at du unngår mikrostyring. På den måten bygger du selvstendighet hos den ansatte som blir selvdreven. Det var tilfellet med Nora som satte egne delmål og styrte etter dem.

Les også: Robotisering – et endringsprosjekt?

3. Bygg opp

Som leder kan du gi støtte til dine ansatte ved å fokusere på deres styrker. Nora fortalte at hennes leder tidlig påpekte at hun ønsket å løfte frem hennes styrker. Dette gav henne tro på at hun hadde de ferdighetene som skulle til for å lykkes. Gjennom måloppnåelse vil den ansatte oppleve mestring. Opplevd mestringsevne gjør ansatte rustet til å ta på seg mer utfordrende oppgaver i fremtiden.

4. Sett retning

Selv om ansatte kan være både selvstendige og selvdrevne, er lederens oppgave å sørge for at de jobber mot prosjektets mål. Ved å løfte Nora opp på balkongen, kan lederen Sara enklere tegne et helhetsbildet, og gi henne det nødvendige grunnlaget for å ta fremtidige avgjørelser. Det igjen bidrar til å styrke den ansattes selvstendighet.

Det er mange fordeler med å jobbe smidig. Din virksomhet kan lettere møte kontinuerlig endring gjennom å håndtere tempoet, uforutsigbarheten og kompleksiteten i et prosjekt. Å jobbe smidig forutsetter at ansatte arbeider i tverrfaglige, autonome team som kan ta raske avgjørelser. Som leder kan du invitere ansatte til å ta beslutninger, kommunisere tillit, gi støtte og veiledning. Dermed legger du til rette for at de har verktøyene de trenger for å få jobben gjort.

En kommentar om “Smidig ledelse: Fire praktiske råd”

Legg igjen en kommentar