Forbrukernes nye bankhverdag

FORBRUKERNES NYE BANKHVERDAG: Dette innlegget var først på trykk i Finansavisen, 30 juli 2018.

PSD2 er et EU-direktiv som krever at tilbydere av betalingstjenester åpner sine grensesnitt. Det pålegger bankene å åpne for integrasjon fra eksterne aktører. Hensikten er å tilrettelegge for innovasjon og konkurranse, som er tenkt å komme brukerne til gode.

Konsekvensen av et slikt direktiv er at aktører som blant annet Google, Amazon, Facebook og Apple (GAFA), samt lokale aktører i Norge, kan konkurrere med bankene om å levere gode brukervennlige alternativer til tradisjonelle banktjenester. Dette er blant annet ApplePay et eksempel på. Disse tjenestene vil gi sterk konkurranse til bankenes eksisterende brukertjenester. I praksis betyr det at Appels Siri vil kunne gi deg både saldo og transaksjonshistorikk på et sted, selv om du har kontoer i ulike banker.

Privatøkonomi aka Siri

Har lønnen kommet inn på konto? Er alle regningene betalt? Eller har det kanskje gått litt hardt for seg på shopping i helgen? Da sier Apples Siri, Googles Google Now eller kanskje Amazones Alexa i fra. Vi kan forvente oss løsninger der stemmestyrte tjenester eller chatbots hjelper oss både med å sette opp private budsjett, ikke minst med å holde de. For eksempel kan de fortelle deg at du har brukt mer penger enn vanlig i sommerferien, sammenlignet med i fjor.

Les også: Slik endres banktjenestene

Alt på ett sted

Flere kontoer i ulike banker, transaksjoner, forbruk, saldo, Trumf bonus, Coop kjøpeutbytte, Æ oppsparing, forsikring og kreditt – hadde det ikke vært fint å samle alt på ett sted? Ved å åpne opp bankenes brukergrensesnitt gir det mulighet for å integrere all informasjon i en personlig økonomiportal. Det vil gi deg en helhetlig oversikt over forbruk og budsjett, og kanskje er den integrert med din personlige virtuelle rådgiver?

E-faktura på Messenger

Både store teknologiselskaper som GAFA og andre mindre aktører vil kunne tilby dine banktjenester, levert av din bank, direkte inn i deres løsninger. For eksempel kan Nordea allerede tilby sine kunder betaling av e-Faktura gjennom Facebook Messenger. Slike tjenester vil vi se mer og mer av i tiden som kommer. Hva med en Snap som forteller om e-Fakturaer som ligger til godkjenning med forfall i dag?

Les også: Ansvarlig for det uansvarlige

Vil bankene forsvinne?

PSD2 gir nye aktører anledning til å tilby bankenes tjenester gjennom egne kanaler. Tjenestene vil likevel utføres på bankenes eksisterende systemer. Dette betyr at vi ikke er tvunget til å benytte bankenes egne nettbank- eller mobilbankløsninger for å få innsikt i egen økonomi. Likevel er det essensielt for bankene å følge med på den digitale utviklingen. Det er bankenes plattform løsningene bygges videre på. Vi vil derfor se et mulig skifte av markedsandeler og en tøffere konkurranse for banknæringens nåværende markedsposisjon.

Hva med GDPR?

Bankene har personopplysninger om sine kunder. Artikkel 20 legger opp til at bankene må tilrettelegge for at deres kunder skal kunne eksportere sine data i et strukturert og maskinleselig format. Bankene har allerede dette tilgjengelig som tjenester for å kunne tilfredsstille kravene til PSD2. Det vil si at bankene ved å gjenbruke disse tjenestene kan være kompatible med kravene fremsatt i Artikkel 20.

Les også: GDPR og farene ved «skygge-IT»

Skal du ha bank?

Tradisjonelt har valg av bank stort sett blitt avgjort gjennom arv av foreldres valg av bank eller gjennom lånemuligheter. Med PSD2 vil det være enklere å sammenligne bankenes tjenester, muligheter og priser. Dette vil avgjøre hvor attraktiv banken er.

EU- direktivet vil medføre store omveltninger i finanssektoren. Tradisjonelle banker vil fremdeles være sentrale, men konkurransen tilspisses. Det vil være hard konkurranse om å kunne tilby de beste og innovative tjenestene. Dette gir nye aktører muligheter til å utnytte tomrommet, og ta en viktig posisjon i markedet for å tilby flere løsninger basert på bankenes grensesnitt.

Det som endrer seg etter PSD2 er at bankene ikke bare konkurrerer mot hverandre, men markedet utvides med flere kommersielle aktører. Som forbrukere kan vi glede oss over de utallige mulighetene som nå vil kunne dukke opp. Økt konkurranse skal komme oss forbrukerne til gode. Blant annet har Facebook konsesjon for å kunne drive bank i Europa. Blir Facebook din fremtidige bank?

FORBRUKERNES NYE BANKHVERDAG: Dette innlegget var først på trykk i Finansavisen, 30 juli 2018.

Legg igjen en kommentar