Ansvarlig for det uansvarlige

Dette innlegget er skrevet av fagdirektør innen organisasjon og ledelse i Sopra Steria, Pål Voss, og ble først publisert i Kapi:Talt, 19. mars 2018. 

Kunstig intelligens (AI) vil revolusjonere lederrollen. Det relasjonsorienterte lederskapet settes i sentrum og ledere vil trenge ny kompetanse for å lykkes.

Da Knut Frostad fikk spørsmålet om hvordan det var å være kaptein på en seilbåt som seilte i over 30 knop gjennom Sørishavet, svarte han at det dreide seg om “å være ansvarlig for det uansvarlige.” For å parafrasere Frostad: Ledelse i dag dreier seg om å lede deg selv og andre i stor hastighet gjennom usikkert farvann, der noe når som helst kan dukke opp og senke bedriften din. Så enkelt og så brutalt.

I følge Vegard Kolbjørnsrud, assisterende professor ved BI og konsulent, vil kunstig intelligens (AI) innen forholdsvis kort tid ta over opp til 53 prosent av oppgavene som i dag defineres som lederoppgaver. Ledelse vil utøves i en ny kontekst – i en digital kontekst.

Det som skiller den fjerde industrielle revolusjonen fra de foregående tre, foruten hastigheten på endringene, er at denne gangen er det ikke bare arbeiderne som får merke endringene. Denne gangen rammes også lederne. Det vil kreves ny kompetanse – en helt ny type leder.

Les også: Årets unge ledere: Tre fra Sopra Steria nominert

Nytt lederskap

I følge John Kotter, professor i ledelse ved Harvard, vil arbeid foregå i en kontinuerlig veksling mellom en tradisjonell hierarkisk organisering og nettverks- og teamorganisering. Innovasjon av nye produkter og tjenester, kombineres med innovasjon av måten man jobber på for å produsere produktene og tjenestene.

Dagens ledere trenger ny kompetanse og nye egenskaper:

For det første, vil vi trenge ledere som utøver digital transformasjonsledelse, der forretning-, teknologi- og organisasjonsutvikling sees som helhet. Ut er ensidig fokus på enten forretnings-, teknologi-, eller organisasjonsutvikling.

For det andre, vil ledere jobbe på tvers av organisasjoner, kulturer, aldersgrupper og land – de må være grensesprengende i sin lederstil. Ut er «silofokusert» ledelse, der lederskapet utøves kun innenfor eget myndighetsområde.

For det tredje, må ledere være relasjons- og nettverksorienterte. Det som gjelder, er en coachende «slippfri-ledelse», som legger til rette for at de ansatte motiveres, tar ansvar og viser initiativ. Ut er en kontrollerende og styrende lederstil.

Les også: Kvinner baner vei i IT-bransjen

«The Missing Link»

Virksomheter som skal lykkes i fremtiden, være seg i privat eller offentlig sektor, må fokusere på rammebetingelsene for hvordan lederskap skal utøves. Det er på tide å grave frem bedriftens og organisasjonens verdier, og stille spørsmålet om de kan være gode veiledere for arbeidet man skal i gang med.

Verdiene må bli en suksessfaktor og et konkurransefortrinn. De skal understøtte, inspirere og være en del av måten ledere og medarbeidere arbeider sammen på for å nå mål. De skal gi ledere og medarbeidere trygghet for å skape innovative produkter, tjenester og driftsmodeller. Trygghet for prøving og feiling, er det det dreier seg om.

Lederskap i den fjerde industrielle revolusjon dreier seg om å være ansvarlig for det uansvarlige. Det er motsetningsfylt og forvirrende ved at du må evne å balansere frihet med kontroll, det innovative med det standardiserte, det sikre med det usikre. Du må balansere på kanten, og sørge for å ikke å falle ned på den ene eller andre siden. Har du lagt ned en innsats for å la verdiene ligge til grunn for hvordan bedriften og organisasjonen drives, så har du et kompass og et ror som styrer deg på veien mot å lykkes.

 

Dette innlegget ble først publisert i Kapi:Talt, 19. mars 2018. 

4 kommentarer om “Ansvarlig for det uansvarlige”

Legg igjen en kommentar