Eldrebølgen og Internet of Things: Skap bedre livskvalitet med sensorer hjemme

Alle illustrasjoner: Ingrid Tofte/Sopra Steria

Med sensorteknologi i hjemmene til eldre står vi bedre rustet til å møte eldrebølgen. Slik kan de bo hjemme lengre og få bedre livskvalitet.

Forrige måned deltok Sopra Steria med et team på Arctic IoT Challenge 2017, en hackaton/konferanse hvor målet er å utvikle og presentere konseptløsninger med fokus på IoT (Internet of Things). Sopra Steria lagde en konseptløsning som tar i bruk sensorteknologi for å kunne utføre realtids-overvåking av pasienter innen helsesektoren.

Denne overvåkingen fører til en datainnsamling som muliggjør forebyggende maskinell analyse av helsetilstand over tid. Løsningen har fått konseptnavnet «Non-Invasive Patient Monitoring» og består av en sensorteknologi levert av det norske selskapet Novelda. Sensoren benytter såkalt Ultra-Wideband (UWB) impuls radarteknologi som sammen med avansert digital prosessering gjør det mulig å identifisere rørelser på et nivå som ikke tidligere har vært mulig. Gjennom sensoren kan bevegelser fra pust detekteres med applikasjoner innenfor eksempelvis søvn og tilstedeværelse.

Les også: Helse-Norge: Teknologibransjen må spille på lag

Økt kvalitet på helsetjenesten

Bakgrunnen til løsningen er at dagens og fremtidens helsesektor, med en økende mengde eldre med omsorgsbehov, trenger innovative tjenester som er kostnadseffektive men som også øker kvaliteten. En plass på et sykehjem for eldre koster betydelig mer enn å bo hjemme med regulære omsorgsbesøk.

Dette regnestykket, sammen med antagelsen at eldre generelt ønsker å kunne bo hjemme så lenge som mulig, viser et stort behov hos både offentlige og private aktører. De vil være tilbydere av helsetjenester som gir verdi i form av livskvalitet ved effektiv overvåking og behandling. Har omsorgsgivere tilgang til mer kunnskap om helsetilstand over tid, korrelert med andra målbare faktorer, fås en økt kvalitet på helsetjenesten og beslutningsgrunnlag om behandling. Denne innsikten tas frem med hjelp av maskinlæring- og predikeringsalgoritmer som optimaliseres over tid.

Gevinster på tvers av omsorgsgivere forutsetter også at informasjon fra en løsning slik «Non-Invasive Patient Monitoring» kan deles på en sikker og god måte. Derfor jobber Sopra Steria også aktivt med å bygge og utvikle kompetanse og forståelse på hva som kreves av en fremtidig velferdsteknologisk plattform. Blant de viktigste faktorene for en slik plattform er standardiserte grensesnitt, fleksible og gode datamodeller samt skaleringsmuligheter på tvers av velferdsteknologisk utstyr og teknologier.

Neste steg i levering av løsningen til helsesektoren er i gang med planlagt samarbeid med ledende forskningsinstitusjoner innenfor e-helse og omsorgsteknologi samt partnerskap med produkt og sensorleverandører som Tekhnopia og Novelda.

Under kan du se et eksempel på hvordan løsningen kan brukes:

 

Illustrasjon av Per som får hjelp av kommunen hjemme

For mer informasjon om løsningen eller spørsmål om hva Sopra Steria leverer innenfor Internet Of Things – ta kontakt med Mark Solberger-Bjørkerot (mark.solberger-bjorkerot@soprasteria.com, +47 98248310)

En kommentar om “Eldrebølgen og Internet of Things: Skap bedre livskvalitet med sensorer hjemme”

Legg igjen en kommentar