Få kontrollert overgang fra terminalvindu til nettleser

Bilde: Patrick Finnegan (Creative Commons)

Har dere noen gamle systemer på IBM AS400, iSeries eller lignende som dere har lagt et webgrensesnitt oppå? Har ytelsen gått ned? Slik kan dere få tilbake kontrollen.

Med «WebSphere Application Server for IBM i» har IBM muliggjort å bygge et moderne webgrensesnitt på dine gamle stormaskin-systemer. Men selv om det åpner opp for nye muligheter, funksjonalitet og enklere grensesnitt, er det ikke sikkert at det blir så mye mer effektivt for sluttbrukerne.

Sluttbrukerne har kanskje hurtigtastene i fingerspissene og er vant til terminalvinduets øyeblikkelige responstid.

Ytelse blir fort glemt når man skriver kravspesifikasjonen for moderniseringen av gamle systemer.

Nylig satt undertegnede opp overvåkning av akkurat et slikt system. Et webgrensesnitt er bygget og publisert på en rekke AS400-maskiner spredd over hele landet. Med en APM-løsning (AppDynamics i dette tilfellet) har vi instrumentert WebSphere slik at vi overvåker alt som skjer i den nye plattformen som er bygget på det gamle AS400 miljøet.

Ytelsesmålinger med AppDynamics

Med APM-verktøyet AppDynamics kunne vi instrumentere hver enkelt JVM på WebSphere. Takket være at agentene er rene java-agenter så var det å instrumentere IBM AS400 servere likt som hvilken som helst annen applikasjonsserver for Java. Når agentene så er instrumentert opp, kan vi bare lene oss tilbake og vente på brukertrafikk og se verktøyet bygge opp baselines, analyser og interaktive flytdiagrammer basert på den faktiske trafikken:

Flowmap for WebSphere i AppDynamics
Flowmap for WebSphere i AppDynamics

Og nå begynner moroa, for nå kan vi begynne å lete etter informasjonsfelter i transaksjonene som kan ha verdi for andre enn IT-avdelingen. Dette kan lett instrumenteres og fanges opp. Hvis for eksempel dette er ett lagerstyringssystem, hva med å telle opp antall varer som sendes ut? Så sammenstiller vi det i samme graf med responstiden for brukerne? Kanskje det da kan gi noen interesante observasjoner om hvor mye mer eller mindre effektivt bedriften sender ut varer basert på ytelsen på lagerstyringssystemet?

Kanskje man vil oppdage at enkelte brukscenarioer faktisk var mer effektive med den gamle 3270-emulatoren fremfor ett snasent webgrensesnitt?

Utvide overvåkningen med Splunk

Hvis du ønsker å utvide overvåkningen ytterligere kan du supplementere med Splunk for å overvåke sikkerhet og jobbstatus. Splunk har en app for AS400, også finnes det en tredjepart app fra EView for iSeries og 390z. Disse baserer seg på å hente ut data fra stormaskin med FTP eller EView sin collector.

Splunk app for IBM iSeries
Splunk app for IBM iSeries

Fremtidens overvåkningsløsninger

Vi i Sopra Steria har antagelig Norges største miljø for denne nye typen intelligent applikasjonsovervåkning, og vi ser at disse verktøyene blir stadig mer populære og gir betydelig mer verdi for hele forretningen enn tradisjonell driftsovervåkning som normalt kun benyttes av IT-avdelingen.

Vi ser at det blir stadig mindre interessant å rapportere på CPU, minneforbruk og pingtider, fokuset rettes heller mot hva sluttbrukerne faktisk opplever, få kontroll på forretningsprosessene og hva slags verdi det igjen kan gi forretningen.

Legg igjen en kommentar