Tre gode grunner for å vurdere en digital læringsplattform

En digital læringsplattform eller kompetansestyringssystem medfører for mange virksomheter en stor investering. Så hvorfor og hvordan skal de sette i gang med en slik prosess?

Av: Andrea Kümmerle/forretningsrådgiver, Vidar Degrum/forretningsrådgiver og Stefano Ciccarelli/virksomhetsarkitekt

I vårt forrige kundeoppdrag jobbet vi med etablering av virksomhetsarkitektur for en digital læringsplattform. Dette prosjektet har gitt oss mye å tygge på. Vi har hørt mange behov og ønsker som gjelder kompetanseutvikling og –styring, og noen vurderinger ønsker vi å dele med dere her.

Les også «Drømmen om «Digital læring»: Hvor virkelig er den?«

I dette innlegget ønsker vi å gi deg tre gode grunner for å vurdere etablering av en læringsplattform:

Argument 1: Teknologien iverksetter strategien

For virksomheter som virkelig ønsker å satse på kompetanseutvikling, og som ønsker å etablere en strategisk tilnærming, er det nesten ingen vei utenom en såkalt læringsplattform – helst inklusive en kompetansestyringsmodul. Kort fortalt er en læringsplattform et system for å administrere og organisere læringsressurser, -innhold og brukere. Det finnes mange ulike tekniske løsninger og leverandører, med mer eller mindre avansert funksjonalitet, hvor de mest avanserte inkluderer funksjonalitet for kompetansestyring.

Da vi kartla offentlige virksomheters modenhetsgrad innen kompetansestyring, la vi merke til følgende: de fleste virksomheter som har en strategisk tilnærming har også en læringsplattform eller kompetansestyringsverktøy (eller omvendt). Den strategiske og den tekniske modenheten går sånn sett hånd i hånd.

Argument 2: Mer ansvar til ledere og ansatte

Bortsett fra den åpenbare fordelen med å gi mulighet for bedre styring av virksomhetens kompetanse, finnes det et annet argument som taler for innføring av en digital læringsplattform: Den kan bidra til å overføre ansvar for læring fra HR til leder og ansatt, og ansvarliggjør dermed leder og ansatte i mye større grad.

Den understøtter at leder i større grad tar ansvar for oppfølging av sine ansattes kompetanseutvikling, og at ansatte selv tar større ansvar for egen læring, gjennom å samle og gi tilgang til virksomhetens læringsressurser et sted. Det gir dermed muligheter for å administrere egen læring.

Argument 3: En helhetlig tilnærming til læring

Mange av dagens læringsplattformer og –verktøy har blitt mye mer enn bare administrasjonsverktøy. De muliggjør en helhetlig tilnærming til kompetanse, som går utover opplæring gjennom formelle kurs (Se vårt forrige innlegg om «digital læring» hvor vi diskuterer viktigheten av å understøtte den uformelle læringen).

Nåtidens læringsplattformer legger til rette for en kombinasjon av ulike læringsformer, både formell og uformell. De støtter blended learning, utvikling og distribusjon av ulike digitale læringsressurser[1], gamification, og gir mulighet for evaluering og rapportering, sporing og progresjon, og sist men ikke minst, legger de til rette for utveksling via sosiale medier. Kort oppsummert, så støtter de det meste av virksomheters behov innen kompetanseutvikling og –styring; fra «on-premise-læring» til digital læring, og fra nanolæring og intensiv klasseromsundervisning, til sosial læring.

Så mange muligheter kan dessverre til tider være litt for fristende, og her ønsker vi å advare litt: «bigger is not always better».

Less is more Ofte er det faktisk slik at “det enkle er det beste”. Som i så mange tilfeller nytter det ikke å overlesse kompetanseutviklere og ansatte med mye ny og fancy funksjonalitet. Vi har sett helt supre systemer blitt implementert, og så ikke blitt brukt. Det gjelder å gjøre en grundig behovsanalyse for å finne ut hva det egentlig er bedriften ønsker å oppnå, og hva det er som virkelig hjelper de ansatte å lære bedre, enklere og mer.

Så må strategien lede veien for prosess, og prosess lede veien for verktøyet, og – som det gjelder for alle IT-prosjekter – må innføringen og endringsledelse tas på alvor for at organisasjonen skal være klar til å begi seg ut på noe nytt.

Les også «Drømmen om «Digital læring»: Hvor virkelig er den?«

Andrea Kümmerle jobber som forretningsrådgiver i Sopra Steria. Hun har mange års erfaring med prosjektledelse, behovsanalyse, prosessutvikling, opplæring og kompetanseoverføring i forbindelse med innføring av nye IT løsninger. De siste årene har hun jobbet med læringsplattformer og -verktøy og er opptatt av hvordan digital teknologi kan brukes på en god og effektiv måte for å understøtte læring og målrettet kompetanseutvikling i virksomheter.

Vidar Degrum jobber som forretningsrådgiver i Sopra Steria. Han har bred erfaring fra privat og offentlig sektor, både innen operative tjenesteleveranser så vel som strategisk rådgiving. Han kombinerer en økonomisk utdannelse med praktisk erfaring fra et bredt sett av roller innen IKT; drift, forvaltning, prosjektledelse, internrevisjon og rådgiving.

Stefano Ciccarelli er en erfaren rådgiver og virksomhetsarkitekt med bred bakgrunn og erfaring fra mange områder i grenseflaten mellom forretning og IT. Han jobber med Digital strategi, Virksomhetsarkitektur, og lT Governance.

[1] F.eks e-læring, nano-læring, virtuell klasserom, webinar, streaming, osv

2 kommentarer om “Tre gode grunner for å vurdere en digital læringsplattform”

Legg igjen en kommentar