Slik gir god kravspesifisering deg løsningen du vil ha

«Det var jo ikke sånn jeg ville ha det!» Har du opplevd situasjoner hvor løsninger som ble utviklet var noe helt annet enn det som du forventet? Ble fokuset på forretningsbehovene glemt bort på veien?

Av: Jens Engelsrud/funksjonell arkitekt og Erik Elgaaen/funksjonell arkitekt

Delta på vårt gratis lynkurs om kravspesifisering fredag 16.10.15.

Når prosjektmål er klare og behovene tar form, begynner arbeidet med å beskrive det som skal leveres. Krav uttrykker hva en løsning skal kunne gjøre og hvordan den skal fungere. God kravspesifisering kan utgjøre forskjellen på en velfungerende løsning og noe som ikke treffer mål.

Gjennom prosjekter hos kunder som Vegvesenet, Statnett, Ruter og Statens Pensjonskasse har vi erfart at det er tre faktorer som er viktige for å lykkes med å gå fra behov til gode krav, og samtidig holde et fokus på helheten. Det er strukturering, spesifisering og forankring:

Krav2

Visualiser et helhetlig fokus
Når prosjekt er i gang dykker vi lett ned i detaljene og glemmer det store bildet. Vi kan ende opp med moduler som i seg selv er skikkelig bra, men som bare ikke passer inn med resten. Alt som skal bygges må passe inn i det totale bildet og vi må derfor jevnlig sjekke med «plantegningene». Gjennom å strukturere kravene i enkeltdeler som er koblet opp i en større helhet kan vi til enhver tid se hvor de hører inn.

For å identifisere hvilke prosesser løsningen skal understøtte, må vi benytte oss av en rekke virkemidler for å få frem og visualisere et helhetlig fokus. Det er viktig å ha med konteksten løsningen skal utvikles i, samt hvilke aktører og systemer løsningen skal samhandle med.

Vi må spørre oss selv: Hva er det kunden egentlig ber om? Forstår utviklingsteamet hva oppgaven går ut på? For å sikre at behovene dekkes, må kravene spesifiseres slik at både kunde og utvikler er enige om hva det innebærer. Krav formulert som epos og brukerhistorier er et godt grunnlag for dialog. De er virkningsfulle som basis for diskusjon, som igjen gir økt behovsforståelse for begge parter. Dette gjør den videre nedbrytningen til akseptansekriterier og utformingen av den tekniske løsningen lettere.

Krav og behov er levende og endrer seg i prosjektperioden. Det er omtrent det eneste som er garantert i et prosjekt. For å sikre at løsningen utvikles slik kunden ønsker, er det helt nødvendig med jevnlig forankring fra oppstart til implementering. Gjennom forankring og dialog får vi på bordet best mulige krav, og som en bonus bygges eierskap til løsningen mens den utvikles. Dette bidrar til en lettere innføring.

Ved å holde fokus på disse tre faktorene: strukturering, spesifisering og forankring, formuleres krav som henger sammen, forretningsbehov ivaretas og kunden tar eierskap til sluttresultatet.

Vil du lære mer om hvordan disse faktorene kan hjelpe deg å lykkes i dine prosjekter, delta på vårt gratis lynkurs om kravspesifisering fredag 16.10.15.

 

Jens Engelsrud jobber som funksjonell arkitekt i Sopra Steria. Han har mange års erfaring fra funksjonell arkitektur og funksjonell ledelse, virksomhetsstyring, prosjektledelse, lederutvikling og porteføljestyring i offentlig sektor. De siste årene har han jobbet med behovsanalyse og kravspesifisering, samt strukturering av disse prosessene både på kunde og konsulentsiden. Videre har han vært ansvarlig for å bygge opp Sopra Steria sitt metodeverk innen funksjonell arkitektur.

Erik Elgaaen jobber som funksjonell arkitekt i Sopra Steria. Han har forretningsbakgrunn og har lang erfaring med funksjonelle roller i IT-prosjekter. Han har jobbet med strategisk og operasjonelle anskaffelser, prosessforbedring, løsningsrådgivning og forvaltning av IT-løsninger. Erik har et særlig fokus på dialog og felles forståelse som virkemidler for vellykkede prosjekter.

 

2 kommentarer om “Slik gir god kravspesifisering deg løsningen du vil ha”

Legg igjen en kommentar