Hvordan kan «wearables» bidra til et smartere helsevesen?

Ved bruk av wearable-teknologi kan vi oppnå et smartere helsevesen. Vi har sett på utfordringene og fordelene denne type teknologi kan ha for helsesektoren.

Av Krasimira Nikolova – Analytiker, og Gunnar Mørne – Helsedirektør i Sopra Steria

I dag kan vi stille oss spørsmålet «Hvordan var livet før iPhone?», og for de av oss som husker det vet at det var tider da vi på ingen måte følte oss avhengig av smarttelefonen. Wearables er fortsatt i «pre-iPhone » fasen og kan kort forklares som en form for intelligent og avansert teknologi som du kler på deg – en teknologi samfunnet i løpet av kort tid kan bli like avhengig av. Men i hvilken retning beveger denne trenden seg? Og hvordan vil den kunne bidra til å skape et smartere helsevesen?

Det er vanskelig å si noe om hvordan et helsevesen bør bruke teknologi, ettersom det er mange etiske spørsmål rundt hva slags teknologi en statlig etat kan bruke til å samle inn informasjon om sine borgere. Men det er mange flere faktorer som er verdt å diskutere for å få et innblikk i wearable-teknologi som helsevesenet kan vurdere.

Health 9_JPG

Hvordan kan wearables være nyttig for helsevesenet?
Bærbar teknologi har stort potensial til å forbedre mange av de funksjonene som helsevesenet utfører. Enten vi snakker om den statlige- eller de private helsevirksomhetene er mulighetene enorme.

For eksempel er det mye unødvendig bruk av tid og antall helsepersonell som involveres i en enkel oppdatering for en pasient. Den aktuelle helsevirksomheten er blant annet avhengig av smidige arbeidsprosesser som ikke alltid er tilstede. Et wearable-verktøy som Google Glass kan for eksempel forbedre kommunikasjon på tvers av avdelinger og personell ved å gi en umiddelbar statusoppdatering. Dette oppnås gjennom en nødvendig daglig tilgjengelighet, og kan brukes til pleie- eller pasientovervåking.

Muligheter innen nødhjelp og beredskap
Beredskapsledelse er en annen interessant mulighet for bærbar teknologi innenfor helsevesenet. Tendensen til at nødhjelp krever stadig mer robust teknologi er noe som flere wearable-selskaper allerede tenker på. Eksempelvis kan brukere som befinner seg i midten av en evakueringssituasjon eller annen krise ha nytte av et hands-free verktøy som en måte å holde kontakt med en sentralisert kommunikasjonssystem på.

Gitt hvor mange liv som blir berørt av helsevesenets institusjoner hver dag, er det viktig at vi stiller oss selv noen vesentlige spørsmål om wearable-teknologi. Hvordan kan wearables hjelpe en sykepleier til å samle inn data fra pasienten? Hva slags informasjon kan en borger gi til helsevesenet ved å bruke wearables? Hvordan kan wearables forenkle jobben til helsepersonalet ved å sende data til databasen og journalen umiddelbart?

Innrett helsevesenet til å være bedre for sine borgere
En interessant faktor er naturligvis hva slags teknologi helsevesenet vil ha tilgjengelig. Uansett så er essensen at wearable-teknologi kan tilby bedre måter for helsevesenet å behandle oss borgere på. Teknologien er svært nyttig for å lage en organisasjon mer effektiv, og statlige etater har ofte behov for hjelp i den retningen. Bærbar teknologi har unike muligheter til å samle inn data, forenkle jobbprosesser eller effektivisere virksomheter/etater.

Bærbar teknologi tilbyr også muligheter til å gjøre helsevesenet mer ansvarlig overfor innbyggerne, samtidig som man gjør enkeltpersoner mer ansvarlige for sin egen helse. De innsamlede data kan enkelt brukes av andre offentlige institusjoner som for eksempel NAV, men også forsikringsselskaper og lignende dersom det skulle være nødvendig. Det er selvfølgelig sikkerhets- og administrative spørsmål som må besvares når helsevesenet vedtar denne typen teknologi. Men disse spørsmålene er ikke uoverkommelige, spesielt hvis vi ønsker at vårt helsevesen skal være mer transparent og åpne om det arbeidet de gjør.   

Health 6_JPG

Når vil helsevesenet begynne å bruke wearable-teknologi mer aktivt?
Helsevesenet er som en hvilken som helst annen statlig organisasjon. Vi får se teknologien i hver avdeling når ledelsen av disse organisasjonene ser verdien av den, og ikke minst når de har nødvendige ressurser tilgjengelig for å investere i disse forbedringene.

Mens mange er begeistret for ideen om wearable-teknologi i helsevesenet, så er de budsjettmessige begrensninger på ulike forvaltningsnivåer kanskje høye nok til å bremse ned, selv på en av de mest verdifulle fremgangene. Som et resultat er det mulig at helsevesenet vil reagere litt for sent. Hvis vi venter for den enkelte helsevirksomhet til å kreve bærbar teknologi på egen hånd, vil vi kanskje vente en stund.

Men det er fortsatt håp. Entreprenørbedrifter som vurderer helsevesenet som potensielle kunder for bruk og utvikling av wearable-teknologi, kan kanskje være i stand til å sette oss, de enkelte borgerne, til å presse beslutningstakerne for raskere adopsjon. Bærbar teknologi kan da komme i helsevesenet raskere enn vi forventer.

Enten vi bruker wearables som helsesensorer for eldre eller sårbare mennesker, som helsesensorer for mennesker med kroniske tilstander (som for eksempel diabetes), eller som lærerikt eller analytisk hjelpemiddel for bruk i operasjonssaler eller på sykehusavdelinger, er behovet for wearables i helsevesenet klart.

Vi ser med spenning på fremtiden!

Krasimira Nikolova jobber som Analytiker og Business Developer. Hun er interessert i den teknologiske utviklingen som preger samfunnet, og it-løsninger som kan gjøre hverdagen lettere og bedre både for mennesker og organisasjoner.

Gunnar Mørne er Helsedirektør i Sopra Steria. Han har lang erfaring med strategisk ledelse og arbeid med større norske virksomheter. Han har siden 2000 arbeidet med it-løsninger, fra business consulting til systemutvikling, infrastruktur og drift.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar