Hvordan lykkes med medarbeiderdrevet innovasjon?

Norge ligger på en beskjeden 18. plass i EUs nylig publiserte innovasjonsmåling for 2014. Som leder eller medarbeider har du mulighet til å bedre din bedrifts innovasjonskapasitet gjennom medarbeiderdrevet innovasjon (MDI); innovasjon frembrakt gjennom anvendelse av medarbeidernes idéer, kunnskaper og erfaringer.

Medarbeiderdrevet innovasjon

Av EU blir Norge klassifisert som en moderat innovatør, mens de andre skandinaviske landene døpes innovasjonsledere. Man kan diskutere måleparameterne til grunn for indeksen, men uansett utfall er større bruk av MDI noe vi kan ta lærdom av fra våre skandinaviske medborgere.

Hovedorganisasjonenes fellestiltak påpeker at effekter av MDI kan være bedre arbeidsprosesser og samarbeid, redusert sykefravær og økt utviklingstakt for nye produkter eller tjenester. Like viktig for din bedrift vil det være å se på hvilke utfordringer MDI innebærer; å inkludere medarbeidere, strukturere arbeidet og måle suksess.

1. Inkludering av medarbeiderne.

Medarbeiderne er den viktigste ressursen i en bedrift, med sitt bidrag til utvikling av organisasjonen. Innovasjon er en viktig vekstfaktor for virksomheter, men det er få som inkluderer medarbeiderne i innovasjonsarbeidet (Sjøberg 2013).

Eksempler for å engasjere kan være å ha en kick-off; Sopra Steria har årlig et innovasjonsdøgn, hvor medarbeiderne får fri fra konsulentoppdrag til å dele tanker og utfordringer, samt å komme i gang med å utvikle konsepter. Eller man kan gjøre som Google; sette av spesifikk tid hvor arbeidstakere som ønsker, får bruke deler av arbeidsdagen på innovasjonsarbeid. Incentiver fører til idéer, og kan forsterke medarbeideres motivasjon til å bidra i prosesser som på sikt kan øke bedriftens verdi.

2. Strukturere prosesser.

Prosessen kan igangsettes ved utnevne ansvarlig(e) for å kreere en kontinuerlig idéinnsamling. Start med å tenke over suksesskriterier, tema en ønsker idéer om og tidsperspektiv.

Når medarbeiderne er i gang med idéproduksjon, hvordan rangerer man så disse? Først må prosessansvarlig og medarbeiderne få en oversikt over idéene. Deretter ønsker idéforfatterne tilbakemelding, før de beste velges ut og settes inn i bedriftens prosess for håndtering av nye idéer.

Å gi idéforfatterne tilbakemelding gjøres enklere ved å bruke medarbeidernes kollektive intelligens til å se over og rangere idéene. Dette kan gjøres ved hjelp av enkle webløsninger for samhandling. Her får medarbeideren umiddelbar tilbakemelding fra medarbeidere som rangerer eller kommenterer på ens idé, det gir også mulighet for alle medarbeiderne å få tilgang til alle idéene på ett sted.

En gruppe kan ha ansvar for å lese igjennom medarbeidernes idéer og kommentarer, utarbeider screeningparametere, og velger et antall som medarbeiderne rangerer. Et forhåndsbestemt utvelgelsesteam bør dernest ha mulighet til å initiere et innovasjonsprosjekt basert på idéene.

3. Hvordan måle suksess?

Som ansvarlig vil du få spørsmål om hvilken verdi du har skapt for firmaet. Ytelsen i fuzzy front-end, usikkert utfall, kan måles med parametre som:

• Prosjekter som har oppstått på grunn av idéene
• Nåverdien av slike prosjekter
• Hva kan dere potensielt tjene hvis produktet/tjenesten/prosessen ble realisert?
• Hvordan idéene har spilt inn på bedriftens innovasjonsstrategi?
• Hvor mange ansatte engasjeres?
• Du kan også bruke ‘mykere’ parametere som for eksempel økning i medarbeidertilfredshet (Müller-Krogstrup 2011).

Hvilken strategi vil din bedrift legge for å lykkes med MDI?

Hanne Lystad er Business Consultant i Sopra Steria, i avdelingen for Digitale Kanaler. Hun trigges av å kunne diskutere hvordan organisasjoner kan kreere, implementere og forvalte innovative løsninger. Selv skulle hun gjerne funnet en innovativ løsning for permanent fjerning av hybelkaniner.

Denne kronikken sto først på trykk i Ukeavisen Ledelse i uke 5/6 2015. 

En kommentar om “Hvordan lykkes med medarbeiderdrevet innovasjon?”

Legg inn en kommentar