Healthworld 2014 – Felles ansvar for et bedre helse-Norge

Healthworld 2014 er en møteplass for mennesker med sentrale roller i helsenorges IKT-satsning. Statssekretærer, IKT-ledere, leverandører, helsepersonell og andre IKT-interesserte mennesker var i år samlet på Oslo Plaza for én dags erfaringsutveksling og mingling.

Vi i Steria var i år godt representert som bronsesponsor med stand, og kundeansvarlig Adnan Vaseem Alam, avdelingsleder Marte Grande og meg selv som er bransjedirektør for helse i Steria, var på plass. Vi ønsker å være den foretrukne strategiske partner innen helse for våre kunder, og derfor er Healthworld en av årets viktigste møteplasser.

HealthWorld1 LITEBloggforfatter og bransjedirektør for helse, Gunnar Mørne, med avdelingsleder Marte Grande. Her på  Steria-standen på Healthworld 2014 . Foto: Hanne Kristine Fjellheim/Steria

Åpningstalen
Cecilie Brein-Karlsen, Statssekretær i Helse- og Omsorgsdepartementet, åpnet med å slå fast at regjeringen ønsker å bruke ressursene smartere og tenke nytt om organiseringen av helsesektoren. Det er tydelig at den politiske ledelsen ønsker seg en forsering av satsningen på IKT i helsesektoren. Det blir viktig fremover at alle aktører bidrar på best mulig måte.

Er aktørene digitalt omforent?
Hvem er så spillerne i det nasjonale digitaliseringen av helsesektoren? Politikerne, regionene, IT-avdelingene i regionene, helseforetakene selv og en lang rekke leverandører. Det er krevende å få til god samhandling på tvers av en så diversifisert gruppe. Men politikerne prøver. Gjennom en lang rekke tiltak og dokumenter de siste årene har veien fremover blitt definert. Og etter en dag på Healthworld er det tydelig at man er enige om målet.

Trekker leverandørstanden i samme retning?
En utfordring er å trekke i samme og riktige retning. Kanskje spesielt innenfor leverandørstanden. For eksempel ønsker arkitektene i Nasjonal IKT seg en «Services Oriented Architecture»-tilnærming, mens leverandørene ønsker seg mer silo-orientering.

Samfunnsansvar
Når man da som leverandør jobber med helsesektoren oppstår det et samfunnsansvar. Det handler om å heve seg over det kortsiktige kravet til egen margin, og faktisk levere det helsesektoren egentlig trenger. I «gamle dager» kunne det skje at man valgte «det ene» på ett sykehus om nabosykehuset hadde «det andre». Ikke så konstruktivt med tanke på mulig digital samhandling.

Effekten av Healthworld 2014
Denne dagen var det andre enn statssekretæren som hadde et budskap. Mange gode foredrag gav ny innsikt, og forsterket samtidig visjonen om et felles samhandlende Helse-Norge. Det er heller ingen tvil om at Healthworld 2014 brakte oss som var der tettere sammen. En økt forståelse av hverandres situasjon, og hva hver og en av oss kan gjøre for å sikre en rask og god digitalisering av helsesektoren, ble for Sterias del stående som det mest sentrale.

HealthWorld brosjyre LITE

Gunnar Mørne er direktør for forretningsutvikling helse i Steria. Han har lang erfaring med strategisk ledelse og arbeid med større norske virksomheter. Han har siden 2000 arbeidet med it-løsninger, fra business consulting til systemutvikling, infrastruktur og drift.

 

Gunnar Mørne er direktør for forretningsutvikling innen helsesektoren i Sopra Steria.

Legg inn en kommentar