Seks konkrete tips til gevinstrealisering

Har du som jeg stilt spørsmål ved hva virksomheten egentlig får ut av et prosjekt? Da kan disse tipsene til hvordan man kan gjøre planer og mål om til dokumenterbare gevinster, være til nytte.

Det har hendt jeg har tenkt etter prosjektslutt: Vi vet to ting. Vi har fått noe nytt, og vi vet hva det har kostet.

Jeg er dessverre ikke alene om det. Hele 70 prosent av alle endringsinitiativ feiler. Her er seks tips på veien for å skape verdi i prosjektene og lykkes med gevinstrealisering.

Hasle Celine 2 liteHOLDER LYNKURS: Celine Hasle jobber med gevinstrealisering og organisasjonsutvikling i Steria. Foto: Hanne Kristine Fjellheim/Steria

8. oktober 2014: Delta på gratis lynkurs om gevinstrealisering med Celine Hasle og Husbanken

Gevinstrealisering er et komplisert ord, men meningen er konkret og enkel nok. For å skape verdi må det som leveres i prosjektet brukes og ha en positiv effekt, enten det er en it-løsning eller en omorganisering. Når denne positive effekten er målbar, og bidrar til å nå ett eller flere av virksomhetens mål, er det en gevinst. For å oppnå gevinstene kreves innsats både fra prosjekt og linje. Gevinstene kommer først og fremst etter at prosjektet er ferdig. Grunnlaget for gevinstrealisering legges imidlertid i prosjektperioden.

Disse seks tipsene kan hjelpe på veien til å kunne dokumentere resultatene fra ditt prosjekt:

 1. Sett prosjektmål i tråd med virksomhetens mål
  For at prosjektet skal gi verdi og tilføre noe vesentlig, må det trekke i samme retning som resten av virksomheten og bidra til å nå virksomhetsmålene.
 2. Involver medarbeidere, ledere og andre som påvirkes av prosjektet
  Ingen endring- ingen gevinst. Det er imidlertid ingen som liker å få endringer tredd ned over hodet på seg. Ved å involvere de som blir berørt, får du et godt grunnlag for å beregne, måle og realisere gevinstene.
 3. Vurder ulike typer gevinster.
  I noen tilfeller kan man si at «cash is king». Men brukeropplevelse, kvalitet, medarbeidertilfredshet og andre kvalitative gevinster kan ha store utslag og gjøre hele prosjektet verdt det. Ikke glem dem. De kan forresten også måles.
 4. Mål gevinstene
  For å kunne dokumentere hva som er oppnådd i prosjektet og se framgang, trengs det målinger. Da må gevinstene være målbare. Det må måles både før og etter endringen for å se framgang. Legg ned litt innsats på å finne gode indikatorer så du måler det du ønsker å måle.
 5. Fordel roller og ansvar
  La det være helt klart hvem som skal gjennomføre målinger, tiltak, rapportering og evaluering. Ansvarspulverisering gir ingen gevinster.
 6. Få lederne til å gå foran som gode eksempler
  Lederne må «walk the talk». Når vi skal endre måtene vi jobber på er det godt med ledere som minner oss på hvorfor vi skal gjøre det på denne måten, og som gjør det selv! Som Paul Chaffey treffende har sagt det– «fordi gevinster handler om endringer (…) så er det i bunn og grunn et nøkkelord som er avgjørende for å lykkes: Ledelse.»

Å jobbe med gevinstrealisering i prosjekt og linje er i seg selv en ny måte å jobbe på for mange. Men det å hele tiden se fremgang og kunne dokumentere resultater er motiverende. Det er godt å kunne si at vi vet at vi har fått noe nytt og vi vet hva det har gitt av verdi.

8. oktober 2014: Delta på gratis lynkurs om gevinstrealisering med Celine Hasle og Husbanken

Celine Hasle er seniorkonsulent i Steria. Hun er aktiv i fag- og metodikkutvikling, spesielt innenfor gevinstrealisering og organisasjonsutvikling. Hun jobber til daglig sammen med Husbanken for å sikre realisering av gevinster i et av deres strategiske programmer.

——————-

Red. anm. ang. lynkurs: Våre lynkurs er svært populære. Derfor tar vi dessverre kun imot påmeldinger fra potensielle og eksisterende forretningsforbindelser og partnere til Steria.

2 kommentarer om “Seks konkrete tips til gevinstrealisering”

Legg igjen en kommentar