5 steg til et sunt design

 

Mange bedrifter ser ikke verdien av et sunt digitalt designsystem, noe som kan lede til et design som ikke følger designprofilen, dårlig performance og unødvendig lang tid til markedet.

Digitalt designsystem del 1 – Derfor trenger dere et digitalt designsystem
Digitalt designsystem del 2 – 5 steg til et sunt design

Verdien av et designsystem

Med et sunt designsystem, kan din bedrift oppnå:

 • Konsistent og intuitivt design som er oppdatert i henhold til bedriftens designprofil.
 • Raskere tid til markedet ved å ta LO-FI prototyper rett til produksjon.
 • Forbedret operasjonell effektivitet i design og utviklingsteamene.
 • Gjenbrukbar frontendkode som gir bedre performance for brukerne dine.

Les mer om verdien av et designsystem her:
Digitalt designsystem del 1 – Derfor trenger dere et digitalt designsystem

 

Den største utfordringen

Den største utfordringen med et digitalt designsystem er å holde det oppdatert og vedlikeholdt over tid. Ettersom årene går, vil det ofte være flere designere og utviklere som har vert innom prosjektet, og koden har blitt mer og mer kaotisk og designet mer og mer inkonsistent. Etterhvert sitter dere med mange sider som ikke er oppdatert i henhold til nyere designiterasjoner.

Mye av det som skjer på operasjonelt nivå er ‘usynlig’ for de som sitter høyere opp i ledelsen. Fordelene med et velfungerende designsystem er mer åpenbar for de som jobber på operasjonelt nivå og jobber dypt ned i kode- og designdetaljer. Dette kan føre til at det ikke blir satt av nok ressurser til å utvikle og vedlikeholde et sunt digitalt designsystem. Lønnsomheten av et velfungerende designsystem vil øke eksponensielt over tid. I starten burde det settes av ekstra ressurser for å komme i gang og etablere nye rutiner og vaner.

Dersom dere ikke vedlikeholder det digitale designet blir det etterhvert mye viltvoksende ugress. Foto: Flickr – Michael Coghlan

 

5 steg til suksess

Et sunt designsystem handler ikke bare om systemet i seg selv men også hvordan dere forvalter det.

Steg 1: Motivasjon

Når du vil etablere nye vaner, kan det være lurt å starte med å motivere kollegene dine, slik at alle forstår hvorfor denne endringen er nødvendig. Hvordan kan du motivere dine kolleger til å bruke mer ressurser på å vedlikeholde et designsystem? Start med å finne ut hva som er din bedrift største behov og utfordringer ved å intervjue nøkkelpersoner og interessenter.

Noen typiske utfordringer som jeg har funnet, er:

 • Tid er alltid den største syndebukken. Det er utfordrende å sette av nok tid til å oppdatere designsystemet når du har fullt fokus i et prosjekt.
 • Kjennskap. Det er ikke slik at alle helt av seg selv alltid sjekker designsystemet først før de begynner å utvikle nye design. Det er fortsatt mange norske bedrifter som ikke har en egen design manager, selv om de har mange løpende designprosjekter som kjører i ulike avdelinger med mange ulike designteam som jobber fra ulike lokasjoner!
 • Riktig bruk. Designet må også gjenbrukes til riktig designproblem og implementeres riktig i koden.
 • Nettverk mellom mennesker. Et strategisk design skal både svare til bedriftens visjon og være i tråd med kodestrukturen. Når disse koblingene mellom ulike nøkkelpersoner ikke er opprettet, er det lettere for hvert team å bare gjøre sin egen greie.
 • Identifisere gjenbrukbare biter. Det vil alltid være behov for å pensjonere gamle design, iterere på eksisterende og utvikle nye design. En design manager burde ha god kjennskap til både forretningsmål og strategier, alle designrelaterte prosjekter, research-funn og kodestruktur for å kunne gjøre veloverveide beslutninger om hvilke design som skal gjenbrukes, kastes og itereres på.

 

Steg 2: Utvikle designsystemet

Nå som du vet mer om hva som er din bedrifts utfordringer, kan du utvikle et designsystem som er tilpasset til deres behov.

Innholdet i designsystemet tilpasses til bedriftens behov. Typisk innhold kan være:

 • CSS navngiving og CSS struktur.
 • Design-rasjonale.
 • Vektor-arkiv.
 • Gjenbrukbare designbiter: Alt fra fonter og farger til komposisjoner og sidelayouts.

Aktiviteter:

 • Designer- og utvikler-samarbeid som gjør at kodestrukturen er i tråd med designstrategien. Designeren vil typisk ha et bedre bilde av hvordan designet er tenkt å gjenbrukes enn utvikleren.
 • Designerdager er bra for å skape nettverk mellom nøkkelpersoner, og utvikle designrasjonale som design prinsipper, designvisjon og Tone of Voice prinsipper som gjør at brukergrensesnittet oppleves som enhetlig.
 • Designstudio og designkritikk workshops er veldig nyttig i utviklingsfasen slik at alle kjenner til nye design. Jobber du eksempelvis med å utvikle en ny meny, er det bra om designere som jobber med ulike deler av produkter eller tjenester kan komme med sine innspill, slik sluttresultatet blir mye bedre gjennomtenkt og faktisk fungerer på alle undersider og ikke bare forsiden.

 

Steg 3: Integrer designsystemet

Nå som du har utviklet første versjon av designsystemet, er det tid for å informere nye brukere og skape forventinger om hvordan en kan legge inn nye design. Dersom du motiverer og skaper gode forventinger, vil ting etterhvert begynne å skje i ulike leirer helt av seg selv!

Innhold:

 • Del nye design
 • Del designsystemet
 • Skap forventinger og tren nye brukere

Aktiviteter:
Det kan være lurt å integrere aktivitetene i eksisterende prosesser. Har dere faste avdelingsmøter, kan du be om å få bruke 10 minutter til å presentere nye designresultater.

 • Presentasjoner
 • Designerdager
 • Videokonferanser
 • Avdelingsmøter

 

Steg 4: Repetisjon

Gjør det mulig for andre å repetere prosessen. Dette er det viktigste steget. Dersom dere ikke har opprettet en prosess som er mulig å repetere, så vil dere ikke være i stand til å holde designet ved like. Designsystemet vil fort bli utdatert, og dere må begynne helt på nytt neste gang. Heltemodig innsats fra enkeltpersoner er vel og bra, men det gir bare kortvarige gevinster og vil ha lite eller ingenting å si på den totale bunnlinjen. Det dere bør sikte på er å ha gjenbrukbare prosesser som alle i alle leirer kan benytte seg av.

Løsningen er ikke å innføre så strenge regler at det blir umulig å designe noe nytt. Designsystemet skal ikke være en tvangstrøye som holder dere tilbake. Løsningen er å gjøre kontinuerlige designiterasjoner.

Innhold:

 • Funn fra designrevisjoner
 • Endringer i forretningsmål
 • Funn fra brukertester og analyser
 • Kommende trender og skiftende behov

Aktiviteter:

 • Design management
 • Mål nye desigresultater i designrevisjoner
 • Identifiser design som skal oppdateres eller kastes
 • Designiterasjoner

Bra design er ikke magisk, det er hardt arbeid og gode prosesser med mange designiterasjoner, mye testing og gjentatte repetisjoner.

En god måte å illustrere en repeterbar prosess på er å tegne et hjul som går rundt og rundt.

Utvikle, integrere, teste og optimalisere. Mål fremgang i designrevisjoner, tester og analyser, evaluer resultater og iterer på designet. Repeter prosessen og se på behov, utvikle, integrere og evaluere.

 

Steg 5: Optimalisere prosessen

Optimalisere krigsstrategien din løpende basert på feedback. Kollegene dine er brukerne dine i denne konteksten. Samle tilbakemeldinger fra kollegene dine igjen. Har noen av utfordringene blitt løst? Har designerne og utviklerne nok tid til å holde designet ved like og vet de hvordan de kan implementere gjenbrukbare designbiter? Her kan det være stresspunkter i prosessen eller usabilityproblemer i designsystemet som burde justeres.

Innhold:

 • Utfordringer
 • Behov
 • Mål
 • Strategi og prosess

Aktiviteter:

 • Samle inn tilbakemeldinger
 • Designer dager
 • Fokusgrupper med utviklere

Et designsystem burde tilpasses til deres behov, integreres i deres eksisterende prosesser og de verktøy og rutiner som dere bruker til daglig. Det er ikke nok å bare utvikle selve designsystemet første gang. Det handler også om å innføre nye vaner og rutiner for å vedlikeholde designet over tid på tvers av team. Det må også settes av tid både til behovsavklaringer, design, utvikling, integrering, designiterasjoner og optimalisering.

Slik kan dere lykkes med å skape et sunt designsystem og oppnå langvarig effekt.

 • Raskere tid til markedet ved å ta LO-FI prototyper rett til produksjon.
 • Gjenbrukbar frontendkode som gir bedre performance for brukerne dine.
 • Konsistent og intuitivt design som er oppdatert i henhold til bedriftens designprofil.
 • Forbedret operasjonell effektivitet i design og utviklingsteamene.

 

Les også Inntrykk og foredrag fra UXLX, der jeg hadde et foredrag om dette temaet.

Les mer om hvorfor dere trenger et digitalt designsystem:
Digital design system del 1 – Derfor trenger dere et digitalt designsystem

 

Janne Flusund er rådgiver innen brukervennlighet og design i Steria. Hun jobber med UX design og har en bakgrunn i visuell kommunikasjon,  interaksjonsdesign og design management. Janne har lang erfaring fra mediabransjen med redaksjonell UX design og strategiske design rammeverk for CMS.

Janne Flusund er rådgiver innen brukervennlighet og design i Steria. Hun jobber med UX design og har en bakgrunn i visuell kommunikasjon, interaksjonsdesign og design management. Janne har lang erfaring fra mediabransjen med redaksjonell UX design og strategiske design rammeverk for CMS.

2 kommentarer om “5 steg til et sunt design

 1. Tilbaketråkk: Steria

Legg inn en kommentar