Når kan du nok?

Som konsulent må du raskt kunne sette deg inn i nye fagområder. Dette gjelder spesielt når du skal oppnå tilstrekkelig innsikt i en sluttbrukers hverdag til å kunne designe brukerens arbeidsverktøy. I løpet av 20 år som konsulent har jeg hatt gleden av å dykke inn i en rekke ulike fagområder og arbeidsprosesser. Det er da spørsmålet melder seg, når kan jeg nok til å ta de riktige beslutningene?  Figuren under oppsummerer mine erfaringer.

Det har seg nemlig slik at egen opplevelse av innsikt øker raskere enn den faktiske kunnskapen man erverver. Dette fordi man forenkler problemstillingen for å få oversikt, samtidig som man har et ønske om å framstå som kunnskapsrik overfor kunden. Når man så føler at «dette ser jo greit ut», er man i «bråkjekkfasen» og får en økende trang til å ta raske beslutninger. Dette er direkte farlig og det er viktig at man som konsulent gjenkjenner denne situasjonen.

Kunnskapskurve

Når sluttbruker deretter forteller om en rekke detaljer og unntak fra solskinnshistorien, må man ta virkelighetens kompleksitet inn over seg. På dette tidspunkt kommer man til punkt A: Sannhetens øyeblikk. Egen opplevelse av kunnskap faller drastisk og man får følelsen av å starte på nytt. Dette er selvfølgelig ikke riktig. Faktisk ervervet kunnskap følger en svakt S-formet kurve og på dette tidspunkt kan man faktisk mer enn man tror. Dette er «ydmykfasen» og nytten av å få virkeligheten «midt i trynet», gjør at man i større grad lytter istedenfor å uttale seg skråsikkert.

Etter punkt B: Vendepunktet, øker egen opplevelse av læring igjen og man beriker oversikten med viktige detaljer om domenet. Når dette oppleves vil man reelt sett ha nok kunnskap om domene og arbeidsprosesser til å fatte nødvendige beslutninger. Vi er da på punkt C: Tid for handling.
Hva dette betyr i kalendertid er selvfølgelig avhengig av problemstillingens kompleksitet og konsulentens metodikk for tilnærming av kunnskap.

Betraktningene er personlige og ikke vitenskapelig fundert, og jeg kan ikke føre bevis for at dette på noen måte er sant. Men det oppleves slik, gang på gang og for den som skal designe andre folk sine arbeidsverktøy er det viktig å kjenne igjen dette læringsforløpet.

Dette innlegget sto på trykk i ComputerWorld 4. juli 2014

Ketil Storvik etablerte Sterias team for brukeropplevelse (Steria UX) for snart 10 år siden. Han er en av Norges mest erfarne konsulenter innen dette fagområdet og har arbeidet med å gjøre private og offentlige løsninger brukervennlige i over 20 år. Ketil trives best i skjæringspunktet mellom forretning, teknologi og brukeropplevelse.

Ketil etablerte Sterias team for brukeropplevelse (Steria UX) for snart 10 år siden. Han er en av Norges mest erfarne konsulenter innen dette fagområdet og har arbeidet med å gjøre private og offentlige løsninger brukervennlige i over 20 år. Ketil trives best i skjæringspunktet mellom forretning, teknologi og brukeropplevelse.

En kommentar om “Når kan du nok?

  1. Flott figur som stemmer veldig bra med mine røynsler. Eg vil gjerne bruka illustrasjonen overfor studentane mine (med kjeldetilvising sjølvsagt.) Har du sidan publiseringa sett nokon annan som har presentert liknande tankar?

Legg inn en kommentar