Enterprise Mobility Management – ditt verktøy for en mobilitetsstrategi?

I dagens teknologiske og mobile samfunn forventes tilgang til informasjon og tjenester hvor som helst, når som helst, og sømløst på valgfrie mobile enheter.

Det er en selvfølge å kunne jobbe utenfor kontoret med den samme tilgjengelighet og brukeropplevelse. Med det får de ansatte stor fleksibilitet og en hektisk arbeidshverdag forenkles.

Likevel, til tross for fordelene mobilitet gir, så medfører også mobilitet utfordringer for både organisasjon og IT-avdeling. Hvordan kan man oppnå nødvendig kontroll, sikkerhet og administrasjonsbehov for mobile enheter? En ting er i hvert fall sikkert – man finner god hjelp i å etablere gode verktøy for Enterprise Mobility Management!

Begrepet Enterprise Mobility Management (EMM) benyttes for å beskrive løsninger for sikker administrasjon av mobile enheter, applikasjoner og data. EMM er et paraplybegrep som omfatter:

  • Mobile Device Management (MDM)
  • Mobile Application Management (MAM)
  • Mobile Content Management (MCM)

Mobile Device Management (MDM) er først og fremst et verktøy for policy og konfigurasjonsstyring av mobile og håndholdte enheter slik som smarttelefon og nettbrett. MDM er rettet mot å styre den mobile enheten. IT-avdelingen kan gjennom MDM overvåke aktiviteten på enheten, eksempelvis installerte programmer. Videre kan de håndheve restriksjoner på enheten (som passord, svartelisting av applikasjoner etc.). I MDM kan man distribuere og fjerne programmer på mobile enheter. Man kan også definere regler for å spesifisere hvilke andre (personlige) programmer som er spesielt tillatt eller avvist på enhetene.

Mobile Application Management (MAM) muliggjør sikker leveranse av applikasjoner til mobile enheter.  Applikasjonene leveres gjerne gjennom bedriftens egne app-store. Med MAM, er det ikke lenger nødvendig å kontrollere/styre enheten. Brukerens personlige app’er kan brukes parallelt med de sikrede bedrifts app’ene, uten noen begrensninger. Dette er en fin måte å støtte Bring Your Own Device (BYOD)-initiativet på. All informasjon som er lagret av bedriftens app’er kan være kryptert og selektivt slettes uten at brukerens personlige programmer berøres.

Imidlertid virker MAM bare for programmer som er levert av MAM løsningen. Hvis en bruker laster ned app’er fra Apple App Store eller Google Play Store, kan disse programmene ikke bli styrt av MAM. Dette er på grunn av de lukkede mobile operativsystemene; en MAM agent kan ikke kontrollere andre programmer fordi operativsystemet ikke tillater det.

MAM synes å være veien å gå for å støtte BYOD. Sikkerhetspolicyer som kun gjelder bedriftens app’er og som ikke påvirker de ansatt-eide enheter, er ofte en mer akseptabel tilnærming for de ansatte.

Mobile Content Management (MCM) har fokus på styring av data / informasjon. MCM muliggjør sikker mobil tilgang til data når som helst og hvor som helst. Ved hjelp av policy, kan IT-avdelingen kontrollere tilgang, kryptering og hindre tap av data, uansett hvilket program som benyttes for å få tilgang til dataene. Mobile Content Management er sannsynligvis den beste måten å støtte konsumering av IT. Det er ikke mange fullverdige MCM-løsninger tilgjengelig på markedet i dag, da dette ikke er mulig på grunn av den lukkede arkitektur av mobile operativsystemer.

Bør bedrifter ha en EMM strategi?

Mange bedrifter implementerer mobile løsninger i sin virksomhet. En implementering som kan synes å være drevet av enkeltinitiativ i organisasjonene mer enn en fra helhetlige mobilitetsstrategier.
En EMM strategi bør blant annet beskrive hvilke muligheter en bedrift ser for å tilby mobile løsninger til kunder, ansatte og partnere, og ikke minst, hvordan disse møter bedriftens forretningsmål.  Uten en klar strategi og en helhetlig tilnærming kan mobile tjenester som tilbys ikke være ihht kundens eller ansattes behov, og dermed indirekte bidra til lavere effektivitet eller dårligere kundetilfredshet, og kundefrafall.

Samtidig, en mobilitetsstrategi (EMM strategi) som kompletterer selskapets samlede IT- og forretningsstrategi vil kunne levere verdiskapende løsninger tilpasset kunder, partnere og ansatte.

Legg igjen en kommentar