Rekvisitter og rollespill gjør brukertesten engasjerende

Av og til kan resultatene av brukertester være utfordrende å tyde. Med en unaturlig setting og mange observatører til stede blir mange testbrukere nervøse og gjør feil de ellers ikke ville ha gjort i en vanlig brukssituasjon. På Autosys-prosjektet gjennomførte vi en morsom brukertest med rekvisitter og rollespill i et forsøk på å skape en realistisk brukssituasjon og en mer avslappet setting for testbrukerne.

Autosys er Statens Vegvesen sitt system for førerkort og kjøretøy, og brukes blant annet av saksbehandlere i skranken på trafikkstasjoner over hele landet. Funksjonene jeg og to kollegaer ville teste i denne brukertesten var blant annet registrering av søknader om førerkort, teoriprøver og bestilling av førerprøver. Når man gjør brukertester for systemer og funksjoner som skal brukes i spesielle settinger, er det viktig å simulere en reell arbeidssituasjon for testbrukerne. Ved hjelp av rekvisitter og rollespill opplevde vi hvordan stemningen under testen ble lettere og resultatene enklere å tyde.

Rekvisitter og rollespill i brukertesten

Systemet ble testet på reelle saksbehandlere fra trafikkstasjoner fra flere steder i landet. Med fotoboks, teoriprøverom, betalingsterminal og ID-kort i papp samt en amatørskuespiller(undertegnede) som tok på seg ulike roller, skapte vi en leken og uhøytidelig stemning under testen. Første del av testen gjennomførte vi uten rekvisitter og rollespill fordi disse oppgavene gjenspeilte oppgaver saksbehandlerne gjerne gjør på kontoret.

Oppgavene i del to simulerte typiske oppgaver som blir utført når saksbehandlerne sitter i skranken og tar i mot kunder på trafikkstasjonene. I disse oppgavene forsøkte vi derfor å tilpasse oss deres arbeidsmiljø og typiske forespørsler ved hjelp av rekvisittene og rollespillet.  I denne delen av testen kunne vi klart se hvordan stemningen ble lettere og hvordan testbrukerne slappet bedre av. Den uhøytidelige stemningen fikk testbrukerne til å snakke mer og dele flere av sine tanker om systemet. Rollespillet skapte også mye latter og noen uforutsette hendelser.

Brynseng TrafikkstasjonSkranke

 

Unngå stressede testbrukere

Brukertester er nyttige verktøy for å sikre at systemet vi lager er forståelig for den som skal bruke det. En sluttbruker som løser oppgaver i et system de aldri har brukt før kan gi oss en pekepinn på om systemet vi lager er brukervennlig, effektivt og lett å lære seg. Som interaksjonsdesigner kan det være utfordrende å skape en avslappet atmosfære for testbrukerne under gjennomføringen av testen. Med en testleder og flere observatører til stede blir testbrukeren ofte stresset, tar seg liten tid til å lese hjelpetekster og klikker gjerne rundt på alt i løsningen i et forsøk på å løse oppgaven på raskest mulig tid. Da kan det være vanskelig å tyde resultatene av testen.

I Autosys-prosjektet forsøkte vi å unngå disse feilmarginene ved å skape en avslappet og uhøytidelig atmosfære. På denne måten kan man også bidra til at testbrukerne sitter igjen med en positiv opplevelse av brukertesten i etterkant.

FotoboksTeoriprøveromRollespill

 

Flere gevinster ved brukertesting

Brukertestene gir oss ikke bare en god indikasjon på om det vi lager er brukervennlig og nyttig, men gir også en minst like viktig bi-effekt. Ved at sluttbrukerne får teste det uferdige systemet føler mange at de får ta del i utviklingen og at deres meninger blir hørt og vurdert. De fleste testbrukerne i brukertesten på Autosys hadde også med seg tilbakemeldinger fra første leveranse av systemet som de hadde fått i oppgave å viderebringe fra sine respektive trafikkstasjoner. Etter testen nevnte flere av testbrukerne at de syntes det var flott å få komme med innspill og tilbakemeldinger.

Mange av sluttbrukerne som deltok på brukertestene på Autosys er såkalte «superbrukere» som kan det gamle fagsystemet i blinde. Disse superbrukerne er ofte ikke blant dem som tar i mot det nye systemet med åpne armer. Deres deltagelse i brukertester under utviklingen av det nye systemet vil kunne minske den motstanden som ofte oppstår hos sluttbrukerne når leveranser produksjonssettes. I stedet for å få «tredd et nytt system over hodet» får disse brukerne følelsen av å ta del i utviklingen av det. På denne måten kan brukertestene være med på å bedre holdningene til det nye systemet og gjøre innføringen av løsningene mer smertefrie.

Vil du lese mer om praktisk brukertesting? Teamleder i UX, Eli Toftøy-Andersen har skrevet boka Praktisk brukertesting.

En kommentar om “Rekvisitter og rollespill gjør brukertesten engasjerende

  1. Takk for et spennende innlegg! Utrolig viktig å huske å skape en testsituasjon som får brukerne til å slappe av for å få troverdige resultater. Takk for at du deler!

Legg inn en kommentar