Hvor mobile er dine bedriftshemmeligheter?

Mobilitet er i vinden som aldri før, vi diskuterer hvor tilgjengelige vi har blitt og trenger å være. Myndighetene i Tyskland vurderer å forby bedriftsledere å sende mail til sine ansatte etter arbeidstid fordi de ansatte da føler seg forpliktet til å være tilgjengelig via smarttelefonen eller nettbrettet.

Det som derimot ikke blir så mye diskutert, er hvilke sikkerhetsmessige konsekvenser det har at bedriftens data nå ligger på digitale enheter som ikke bare flyttes ut fra bedriftens lokaler, men som også ofte eies av de ansatte, ikke bedriften…

Undertegnede var nylig på Even Sandvold Roland sitt foredrag kalt En generasjon drittunger hvor han snakket om hvordan den generasjonen vi nå ser kommer inn i arbeidslivet forventer å kunne jobbe. Denne generasjonen forventer å kunne jobbe med det IT-ustyret de ønsker og de ønsker å jobbe når og hvor de vil.

Dette fører til nye utfordringer for IT-avdelingen. Før kunne IT-avdelingen bestemme hvilket utstyr du fikk jobbe med, og hvordan du kunne bruke det. Fremover vil IT-avdelingen måtte støtte hva enn arbeidstakerene ønsker å ta med seg.

IT-avdelingene rundt omkring står med andre ord foran helt nye utfordringer i årene som kommer. Hittil har utfordringen vært å gjøre informasjonen tilgjengelig for de som trenger den, nå blir utfordringen å sikre at informasjonen ikke blir tilgjengelig for de som ikke skal ha den.

Bring Your Own Device

Det viktigste er å komme til en klar enighet på tvers av organisasjonen om hvorfor man tilgjengeliggjør mobile tjenester, hvilke fordeler det gir bedriften og den enkelte ansatte, og ikke minst hvordan dette også flytter mye av ansvaret fra bedriften til den enkelte ansatte.

De ansatte må gjøres bevist på hvilket ansvar de tar på seg ved å ta med seg bedriftens data ut av bygget, og ikke minst hvis de tar det med seg over på egne enheter som ikke eies av bedriften.

Ved siden av å skape en omforent politikk og holdning til dette, bør også alle bedrifter skaffe seg verktøy for å håndtere denne nye IT-hverdagen.

Mobile Device Management

Det er to måter å sikre bedriftens data når de befinner seg på mobile enheter som mobiltelefoner og nettbrett. Ta kontroll over enheten, eller ta kontroll over bedriftsinformasjonen på enheten.

Førstnevnte er det enkleste å gjennomføre. En såkalt Mobile Device Management løsning sikrer din bedrifts mobile enheter ved bruk av skallbeskyttelse, kryptering, fjernsletting og sikkerhetsregler.

Skal man bare sikre bedriftsinformasjonen og overlate sikkerheten til selve enheten til den enkelte ansatte så blir det litt mer omstendelig, men fortsatt mulig. Vi ser at flere av de ledende Mobile Device Management leverandørene beveger seg i denne retningen fremover.

Hva skal man velge? Det bør komme som en avgjørelse basert på en strategiprosess rundt mobile enheter, eierskap til teknologien og bedriftens mål med å gjøre informasjon mobilt tilgjengelig.

Har dere ikke tid til en slik prosess sier du? Det er ikke vanskelig å forestille seg, men sørg da ihvertfall for å sikre bedriftens data ved å investere i en Mobile Device Management løsning.

En kommentar om “Hvor mobile er dine bedriftshemmeligheter?”

Legg igjen en kommentar