Retrospektivteknikker

Smidig 2010 arrangerte jeg en workshop der jeg testet ut en del retrospektiv-teknikker på deltagerne. Workshopen var veldig godt besøkt og jeg har fått en del forespørsler om å skrive en oppsummering av teknikkene.

Øvelsene kan tjene som inspirasjon til dine egne retrospektiver og workshops.

Jeg brukte tre workshop-øvelser under hele workshopen:

  • «Tenke og svare»: Et retrospektiv kan være en sjelden anledning til å bare sitte og tenke uavbrutt. I «tenke og svare» øvelser får deltagerne to minutter i stillhet til å tenke på svaret til et personlig spørsmål. Etter to minutter får alle fortelle svaret sitt, mens resten av gruppen og moderatoren lytter.
  • «Tre svar på tre spørsmål i grupper på tre»: Deltagerne blir delt i grupper på tre som alle skal finne tre svar på hver av tre spørsmål. Etter ti minutter avgir gruppene ett svar hver. Dersom spørsmålene krever handling, kan deltagerne i plenum stemme fram hvilke svar de ønsker å handle på grunnlag av
  • «Snakker og lytte»: Det er overraskende sjelden vi blir lyttet uavbrutt i ett minutt, eller lytter oppmerksomt til en annen i et minutt. I «snakke og lytte» øvelsen får deltagerne et personlig viktig spørsmål og blir delt i grupper på to og to. I hver gruppe skal én person snakke og den andre lytte i ett minutt. Etter ett minutt bytter parene roller.

På Smidig 2010 kjørte jeg workshopen som et retrospektiv av den første dagen på konferansen. Øvelsens form var delvis inspirert av «Agile Retrospektives» av Diana Larsen og Esther Derby. «Agile Retrospekives» anbefaler en fem-stegs prosess som ledet hovedstrukturen for workshopen:

  1. Set the stage: «Tenke og svare» øvelse med på spørsmålet «Hva har vært høydepunkter så langt»
  2. Gather data: «3×3 spørsmål» øvelsen der to av spørsmålene var for å samle data. («hva har overrasket meg» og «hva har jeg lært»)
  3. Generate insights: «Lytte og snakke» øvelsen med spørsmålet «hva vil gjøre meg lykkeligere». Av praktiske grunner gjorde jeg den etter det siste spørsmålet fra «3×3 spørsmål».
  4. Decide what to do: Det tredje spørsmålet fra «3×3 spørsmål» var «hva vil du lære mer om». Etter at ti grupper hadde kommet opp med ett svar hver, stemte vi i plenum på de mest interessante temaene.
  5. Close the retrospektive: Å tenke og svare på spørsmålet «hva håper du å oppleve» var øvelsen som avsluttet retrospektivet.

For å få en mest mulig konstruktiv dialog, forsøkte jeg å strukturere spørsmålene etter inspirasjon fra «Appreciative Inquiry». Ola Ellnestams blogpost om Appreciative Inquiry Retrospectives var en viktig kilde til inspirasjon.

Hvilke spørsmål kan du tenkte deg å stille til «tenke og svare», «3×3 spørsmål» og «snakke og lytte» øvelser? Hvilke spørsmål kan hjelpe gruppen å generer innsikter, samles om et mål og gå ut av retrospektivet fulle av ideer og håp for fremtiden?

Legg igjen en kommentar