Jeg vet at du kan bli prosjektets neste ”Buglock Holmes”!

Uavhengig om du er juniorutvikler eller er du senior systemspesialist, er jeg sikker på at du kan bli prosjektets neste ”Buglock Holmes”! Hvis du vil….

Forbered deg til å bli Buglock Holmes på følgende måte:

 • Ha en grov oversikt over områder de ulike teamene i prosjektet jobber med…
 • Kjenn rimelig godt til hva produktkøen for prosjektleveransen inneholder…
 • Vit hva teamet ditt og hva andre team i prosjektet har levert …
 • Husk at det er nyttig å ha god oversikt over hvilke deler av produktkøen som ikke inngår i leveransen …
 • Sørg for at ørene dine vokser seg store og sterke! Vær nysgjerrig! Snus rundt!
 • Prøv å snappe opp ting som foregår hos naboteamet, ved kaffeautomaten…
 • Hold øye med serverloggene i integrasjonstestmiljøet for prosjektet…
 • Hold en rimelig god og helst løpende oversikt over hvilke feil som meldes inn i feilrapporteringssystemet i testintensive perioder …
 • Lær deg å huske nøkkelord og nøkkelsituasjoner, designdiskusjoner ved tavla og møter eller samtaler der viktige forståelser eller avklaringer ble skapt…
 • Husk situasjoner der folk var svært uenige om deler av løsningen…
 • Lær deg å huske situasjoner der man faktisk kom til enighet…
 • Bli pådriver for at viktige avklaringer og omforente tolkninger styres inn i klare krav, testbetingelser, skjermskisser, flytskjemaer, figurer etc. …
 • Bli pådriver for at de klare kravene etc. forstås på samme måte – spesielt av de som var uenige / ikke forstod hverandre…
 • Innse selv og hjelp ulike interessenter til å forstå at ikke alle uenigheter kan forenes…
 • Erkjenn at uansett hvor godt vi dokumenterer avklaringer, kan vi forvente at der ulike interessenter var uenige, vil diskusjoner dukke opp igjen senere i prosjektets liv, f.eks. når systemet leveres til test eller til produksjon…

 

Tren deg noen av disse teknikkene! Da vil du etter hvert bygge en god oversikt over hele systemet dere leverer! Du kan ta aktive grep i forhold til vanskelige feilfloker og du vil forstå hvordan de ulike feilene/manglene henger sammen med hverandre.

Lykke til, Buglock!

Legg igjen en kommentar