Hvilke spørsmål skaper et bra seminar?

Jeg liker å holde foredrag og seminarer der jeg involverer deltagerne. Å stille spørsmål til forsamlingen er en god måte å engasjere folk på, men jeg har lært meg at ikke alle spørsmål er skapt like. Hvilke spørsmål er gode for å få respons?

Et eksempel: Å få deltagerne til å følge resonnementet ditt

Dette er et spørsmål jeg stilte til deltagerne på et scrum-kurs som jeg holdt flere ganger. Jeg lærte etter hvert hva som fikk forsamlingen til å svare:

  1. «Skal teammedlemmene avgi status til Scrum master på morgenmøtet?» (svaret er «nei», men sjansene for at noen føler seg dumme fordi de svarte feil er nesten 50%)
  2. «Hvem skal teammedlemmene avgi status til under morgenmøtet?» (svaret er «hverandre», men sjansene for at noen føler seg dumme fordi de svarer feil er godt over 50%)
  3. «Hvorfor skal teammedlemmene ikke fortelle status bare til Scrum master på morgenmøtet?» (for åpent, folk vet ikke hvordan de skal angripe spørsmålet)
  4. «Hvordan skal teammedlemmene fortelle status på morgenmøtet?» (fortsatt for åpent)
  5. «Hva er feil dersom teammedlemmene gir status til Scrum masteren på morgenmøtet?» (nå starter det å nærme seg, men fortsatt for åpent)
  6. «Hvilke negative effekter kan man oppleve dersom teammedlemmene kun gir status til Scrum masteren på morgenmøtet?» (her inviterer man deltagernes kreativitet inn i diskusjonen)

Et eksempel: Å få deltagerne til å tenke gjennom hva de har hørt

Her er noen spørsmål jeg har prøvd å stille til deltagerne etter at jeg har holdt et kurs.

  • «Hvordan vil du bruke det du har lært?»: Hvordan-spørsmål blir fort så åpne at deltagerne ikke vet hvor de skal starte
  • «Hvilke av teknikkene i Scrum vil være vanskelige å få til i deres organisasjon?»: Hvilke-spørsmål kan være åpne og medføre overfladisk gjennomgang.
  • «Hvilken av teknikkene i Scrum vil være vanskeligst å få til i deres organisasjon?»: Hvilken-spørsmål inviterer til å gjøre en mental gjennomgang (som hjelper folk å huske) og begrenser hvor mye hver enkelt føler seg pliktig til å besvare. Egner seg godt for refleksjon på slutten av en workshop.
  • «Hva vil du gjøre annerledes etter det du har lært?»: Et tung og forpliktende spørsmål. Effektivt, men må brukes med måte.

Hvilke spørsmålstillinger synes du stimulerer til god diskusjon?

Legg igjen en kommentar