En øvelse for å finne et felles mål for teamet ditt

En gruppe som skal nå et mål sammen trenger å ha en felles forståelse av målet. Og de trenger å stole på at resten av gruppen også har samme mål. Derfor har mange prosjekter en visjon som man utarbeider i fellesskap. Men hva gjør du fram til du har tid til å lage en grundig visjon?

I Crossing the Chasm foreslår Geoffrey Moore en mal for å lage visjon som jeg selv har hatt mye hell med:

 • For <en målgruppe>
 • Som har <et behov eller en mulighet>
 • Så er <produktnavnet> et <type produkt>
 • Som <har en god grunn til å like>.
 • I motsetning til <viktigste alternativ>
 • Har vårt produkt <viktigste differensiator>

Formen er ment brukt til å beskrive produkter, som for eksempel «For skogbruksansvarlige på fylkesmannens kontor som skal forvalte skogsprosjekter så er skogsforvaltningsløsningen et regnskapsystem som gir kontroll og oversikt over regnskapet. I motsetning til den gamle versjonen av systemet gir vår løsning støtte for fullstendig elektronisk saksbehandling

Jeg har også brukt den til workshops og andre aktiviteter. Når jeg avholdt en Scrum-workshop startet gruppen med å utarbeide følgende visjon: «For nye og litt erfarne Scrum Mastere som ønsker å bli bedre Scrum Mastere så er Iterasjon-0-workshoppen en gruppeaktivitet som gir konkrete tiltak til aktiviteter. I motsetning til å lese en bok gir denne aktiviteten mulighet til å utveksle erfaring med andre som har samme rolle.»

Slik går jeg fram for å hjelpe en gruppe med å komme fram til en visjon:

 1. Først bruker jeg fem minutter på å forklare formatet og hvorfor vi gjør oppgaven
 2. Jeg deler gruppen opp i arbeidsgrupper på 3-4 personer. En arbeidsgruppe mister noe når det blir mer enn 4 personer
 3. Hver gruppe får ti minutter på å fylle ut formatet over. Dersom det er mye gode diskusjoner i gruppene lar jeg dem gå fem minutter over tida.
 4. Jeg går gjennom malen og ber alle gruppene lese opp for forsamlingen hva de svarte på hvert punkt. For hvert punkt spør jeg åpent «hvilket svar var best?» Det nominerte beste svaret skriver jeg på tavle eller flipover. Dette tar cirka ti minutter.
 5. Vi avslutter workshopen med en liten oppsummering av hva folk fikk ut av øvelsen.

Totalt får man en brukbar, felles visjon for en gruppe på under en halv time. Som en bonus blir gruppa som helhet litt bedre kjent med hverandre.

Legg igjen en kommentar