Topp 5 trender fra Kuppinger Coles IAM-konferanse 2010

Jeg befinner meg for øyeblikket i München som deltager på Europas store IAM konferanse i regi av analyseselskapet Kuppinger Cole. På agendaen står det mye spennende innenfor fagområdet, som i år også tar for seg Cloud computing sammen med områder innenfor IAM. Jeg oppsummerer her de fem store trendene Kuppinger Cole ser for seg i 2010 og 2011 innenfor IAM, GRC og Cloud computing.

Som en oppsummering på konferansen presenterer Kuppinger Cole de fem viktigste trendene innenfor IAm, GRC og Cloud computing. Nytt av året er at årets konferanse er slått sammen med Cloud Computing som virkelig er en het potet i Europa nå om dagen. Alle innlegg fram til nå har kommet inn på temaet, og det er stor spenning relatert til dette temaet som er upløyd mark. De viktigste trendene slik de blir formidlet er bl.a. en økende grad av justering mellom virksomhet og IT og evolusjonen mot et hybrid IT miljø bestående av et godt administrert miljø med en blanding av både interne og eksterne IT tjenester. Her er de heteste trendene , oversatt etter beste evne i tilfeller av manglende norske uttrykk, oppsummert fra konferansebrosjyren:

Identity and Access Management (IAM)

 1. Mer fleksibilitet i arkitektur
  IAM-arkitektur er i endring. Den klassiske monolittiske tilnærmingen med provisioning som kjerne er kun en av flere arkitekturer som vurderes av integratører og kunder. Økende fleksibilitet i arkitekturer, samt integrasjon mot IT tjenester og virksomhetsportaler med sstøte for flere forsyningsverktøy blir mer og mer en realitet. Det hjelper også kunder med å implementere IAM raskere, biligere og mer spisset enn tidligere.
 2. Tilgangsstyring og forsyning blir mer integrert
  Tilgangsstyring, også kalt IAM-GRC, er blitt en standard i flere arkitekturer og implementeringer, og er plassert på toppen av brukerforsyningen. Det er en økende grad av integrerte tilnærminger, samt en utvidelse av foryningsverktøy i form av tilgangsstyringsverktøy med mer støtte for integrasjon mot flere forsyningsverktøy i tillegg til adaptere for direkte tilkobling til mål- og fagsystemer. KuppingerCole forventer at denne trenden vil fortsette, og da med flere opsjoner for kundene og at tettere integrasjon mellom ulike teknologier vil bli mer standard.
 3. Allsidige autentiseringsmekanismer blir mer modent
  Allsidige autentiseringsmekanismer, da i betydningen muligheter for å fleksibelt bruke ulike autentiseringsmekanismer basert på vanlig mellomvare blir mer modent og implementeres av flere leverandører. Dette muliggjør gjenbruk av sterk autentiseringsteknologi, samt mulighet for å velge den mest hensiktsemssige teknologien for ulike grupper av brukere (f.eks. interne og eksterne brukere) og brukstilfeller. Kostnaden med sterkere autentisering vil bli redusert.
 4. Føderasjon finnes der ute
  Føderasjon, et tema som er gjenstand for mye diskusjon, er blitt en realitet. Tilsutningsraten er økende og vil fortsette å øke. I stedet for at man diskuterer potensialet blir nå føderasjon implementert i prosjekter med virkelige tilfeller.
 5. Økende tilslutning av IAM i mellomstore bedrifter.
  IAM har fram til nå kun vært interessant for store selskaper og organisasjoner, og spesielt organisasjoner med compliance krav, men blir nå i økende grad relevant for mellomstore organisasjoner som middel mot å beskytte seg mot data- og informasjonslekkasjer og etterlevelse av krav angående personvern. Leverandører med standardimplementeringer og lettvekter produkter vil helt klart tjene på dette.

GRC – Governance, Risk Management, Compliance

 1. Fra punktløsninger til GRC arkitektur
  Det er i dag for mange GRC initiativ i organisasjonene. Det spås at dette vil endre seg mot at flere virksomheter tenker mer på en helhetlig GRC arkitektur før man investerer i egne punktløsninger. Dette vil hjelpe virksomhetene til å optimalisere de investeringene som gjøres.
 2. Tilgangsstyring som et startpunkt
  Tilgangsstyring er en av de mest økende områdene innenfor IT. Det betraktes som et logisk startpunkt for GRC initativ. Selv om det kun dekker en liten del av It-kontroller, er disse viktige, nemlig de som omhandler tilganger, informasjonslekkasjer, lovverkt angående personvern, og opphavsrett og/eller åndsverk. Det forventes at flere selskaper vil fokusere på tilgangsstyring når de skal investere i IT-GRC.
 3. Lukke sløyfen for tilgangsstyring
  Et aspekt ved utviklingen er at det i økende grad blir mer integrasjon med automatiseringsteknologi for avstemming, som lukker sløyfen for endringer i målsystemer for attestering og sertifiseringer som har hatt fokus fram til nå. Disse tilnærmingene av lukking av sløyfene som støtter ikke bare reaktive men også prevantive kontroller blir mer og mer standard i markedet for tilgangsstyring (Access Governance).
 4. Virksomhets-GRC åpner opp for IT-GRC
  I dag er mange av de såkalte virksomhets-GRC verktøy (bedre definert som virksomhetsorientert GRC ) hovedsaklig fokusert på forretningssidens syn på risiko, f.eks. drifts og noen ganger strategisk risiko. Men, forretning er basert på IT-systemer. Derfor er ITrisiko og driftsrisiko tett relatert, og de automatiserte kontrollene for driftsrisiko er basert på på informasjon i IT-systemene. Av den grunn må desse to verdenene konvergere, som helt klart er en stor trend i dag. Kuppinger Cole forventer at muligheten for å støtte integrasjon mellom virksomhetsstyring og IT-styring vil bli en nøkkedifferensiator mellom leverandører.
 5. Risikokonsepter blir innført
  Risiko er i økende grad forstått som et nøkkelkonsept for IT-ledelse. Risikokonsepter blir i økende grad støttet av verktøy og implementert i organisasjonen. Men, det er typisk i dag et syn på organisatorisk og strategisk risiko som er splittet fra synet på IT-risiko. Analyseselskapet forventer at dette sakte men sikkert vil endres.

Cloud computing

 1. Fra taktikk til strategi
  Cloud computing flytter seg nå fra taktikk til strategi – fra opportunistisk bruk av eksterne tjenester mot en strategisk tilnærming for anskaffelse av tjenester som dekker både interne og eksterne tjenester på en konsistent måte. Utviklingen er obligatorisk for muligheten til en fleksible anskaffelse av tjenester samt for å minimere risiko ved å ta i bruk standardiserte tilnærminger for valg av tjenestetilbyder(e).
 2. Hybride IT-miljøer blir standard
  Virksomhetenes miljøer for cloud computing vil i økende grad være hhybride, med en blanding av eksterne og interne tjenestetilbydere. For de aller fleste organisasjoner vil dette bli en langsiktig realitet, og det er faktisk en realitet i dag når vi ser på eksterne tjenestetilbydere som blir benyttet på mange områder som bl.a. webkonferanse, webhotell, samt SaaS applikasjoner.
 3. Fokus på tjenester og ikke på at de er eksterne
  Med utviklingen fra en taktisk tilnærmingen mot standardisering vil tjenester bli kjernen i cloud computing – alle typer av tjenester og ikke bare eksterne tjenester. Evnen til å vellykket administrere IT er veldig avhengig av en konsistent tilnærming for anskaffelse og administrasjon av tjenester, uavhengig av hvor de kjøres. Dette vil i større grad bli forstått med resulterende endring av fokus fra få store og populære tilbydere av cloud computing mot endring av IT-strategi og ledelse.
 4. Det blir mer fokus på sikkerhet enn tidligere
  På nåværende tidspunkt blir sikkerhet sett på som et tema innenfor og for skyen, i hvert fall delvis. Kuppinger Cole forventer en økende grad av kunnskap om virkelige sikkerhets- og styringsspørsmål, som helt klart er forskjellig fra dagens tåkete sikkerhetsbekymringer. Utviklingen vil gi organisasjoner bedre muligheter til å håndtere cloud risiko og bygge gyldige sikkerhetsstrategier for bruk av eksterne tjenester i skyen.
 5. Mange nyetableringer, sammenslåinger og oppkjøp av selskaper
  På lik linje som i andre nye markeder innenfor IT er det mange nyetableringer i markedet for cloud computing, og flere vil komme. Gitt at det er mange nye trusler er det nok av plass for oppstarter. På den andre siden vil det bli flere oppkjøp av større leverandører som vil utvide og styrke sitt eget cloud computing tilbud.

Verden ser altså ut til å ble mer hybrid enn hva vi ser er vanlig i dag. Interne og eksterne brukere, interne og eksterne applikasjoner og tjenester må administreres og styres. GRC skal dekke dette. IAM må virke med alt sammen. Bevegelse mot en tilnærminger som må støtte denne hybride IT-verden, samtidig med sterk justering mot forretningsnærhet, blir kjernepunkter ITsjefen må forholde seg til. Dette er også i samsvar med hva spesialistene og leverandørene mener og tror også. Min egen vurdering og oppfatning av denne overfloden av informasjon og inntrykk er at Norge på mange områder ligger langt bak mange av landene her i Europa. Men jeg tror også at på mange av disse områdene kommer vi etter etterhvert som kundemarkedet modnes. We are all individuals… really? Det viser seg at vi ikke er så veldig spesielle med spesielle behov likevel hjemme på berget. Vi er derimot på mange områder hengende etter og har mer taktisk enn strategisk fokus.

Legg igjen en kommentar