Brukeradministrasjon og tilgangskontroll (IAM) som en slankekur

Brukeradministrasjon og tilgangskontroll, eller Identity and Access Management (IAM), kan, som de fleste andre strategiske forretningsinitiativ, sammenlignes med en slankekur. Her vil jeg vil bruke en personlig anekdote til å forklare hvordan mange organisasjoner betrakter og praktiserer innføring av IAM.

For noen år siden hadde jeg et massivt vektproblem. Problemet var ikke så stort at jeg hadde vanskeligheter med å komme meg igjennom dører, men jeg hadde definitivt et helseproblem. Jeg hadde ikke en gang en god medisinsk unnskyldning for min overvekt, som noen legitimt kan ha for sin størrelse. Sannheten var at jeg rett og slett bare elsket mat, og at jeg var for svak til å sette en stopper for denne kjærligheten. Men jeg enten forsto ikke, eller ønsket å innrømme at jeg selv var problemet. Jeg prøvde hver eneste slankekur som kom. Vekten min gikk selvfølgelig opp og ned som en jojo. Den nyeste slankedietten skulle alltid være løsningen. Virket ikke den ene, kastet jeg meg fort over den neste. Jeg ønsket at andres diettplaner skulle fjerne min overvekten. Jeg ønsket ikke å endre egne uvaner eller måten jeg oppførte meg på. «Kuren», «dietten» skulle løse det for meg. Kjøp av junk food var utrolig lettvint, og nødvendig i en konsulents travle hverdag. Jeg overbeviste i hvert fall med selv om det…

For å gjøre en lang historie kort så vedvarte problemet. Investeringer i nye kostprogrammer løste ikke problemet mitt. Det tok flere år før jeg erkjente at det var jeg selv som var problemet, eller mer nøyaktig: at det var tankeprosessen min som var det egentlige problemet. Slankekurene representerte den reaktive meg. Jeg fokuserte på vektøkningen, i stedet for å fokusere på endring av uvaner og adferd som var årsaken til vektøkningen. Manglende viljestyrke og udugelighet til å erkjenne, eller vilje til å erkjenne, selve problemet… var mitt problem. En dag, med hjelp av personer rundt meg og andre tilfeldigheter, bestemte jeg meg for at min egen relasjonen til mat måtte bli endret. Tankeprosessen måtte endres. Mat skulle være middelet for målet som nemlig var overlevelse og god helse. Maten skulle ikke være målet i seg eller for seg selv. Jeg var nå på min vei mot vektreduksjon. Det var kun etter at jeg erkjente jeg hadde et problem samt endring av min tankeprosess for å adressere problemet, at slankekurer, verktøy og strategier virkelig kunne få effekten av tankeprosessen til å bli en virkelighet.

Nå må jeg først si at denne historien faktisk hverken er selvopplevd eller sann, og jeg har aldri hatt et vektproblem. Men vi kjenner vel til andre med lignende problem. Hva er da så moralen, og hva har IAM med dette å gjøre? Like sikkert som at en slankekur ikke vil løse slankerens problem over tid, vil heller ikke verktøy alene løse organisasjoners utfordringer og problemer med brukeradministrasjon og tilgangskontroll. Det nytter ikke å spise plaster når man har magesår. Det som virker er er en sammenhengende, strategisk, fokusert og godt planlagt innsats som er styrt av et velfungerende team.  Jeg er fristet til å si at dersom virksomheten ikke er forberedt på en IAM-suksess for hele virksomheten, bør virksomheten virkelig re-vurdere et IAM-program i det hele tatt. Jeg kaller det et program fordi det i realiteten er flere prosjekter som må foregå samtidig.

Bare så det er sagt så er teknologi og komplekse integrasjoner nødvendig og en viktig del av et IAM program, men det kommer seinere på den lange reisen. Dessverre er det slik at mange virksomheter først velger å starte med integrasjon eller anskaffelse av skinnende ny teknologi, og ignorere det som virkelig er avgjørende for IAM-programmets suksess, nemlig mennesker, krav og prosesser. Holdningen til disse virksomhetene er at på grunn av politikk- og budsjettutfordringer i et IAM-program, er det mindre risiko å fokusere på et verktøy som, dersom det mot alle odds går bra, avleder organisasjonens og ledelsens oppmerksomhet bort fra de interne problemene som virkelig er årsaken til at IAM feiler eller ikke tar av.

Forberedelser, forståelse,  god planlegging, og en klar forankret strategi er veien å gå for å komme godt igang med et IAM program.

En kommentar om “Brukeradministrasjon og tilgangskontroll (IAM) som en slankekur”

Legg igjen en kommentar