Glem Twitter!

Til nå har oppmerksomheten rundt sosiale medier vært dominert av Twitter og Facebook. La oss glemme disse to et sekund og heller løfte blikket og se hvor gevinstene med sosiale medier kan ligge for virksomhetene.

I en ny undersøkelse som ble presentert i en pressemelding 26.1 går det fram at hver tredje norske virksomhet vil bruke sosiale meder i aktivt innen to år. I en tilsvarende undersøkelse før sommeren 2009 svarte 6 prosent av de norske it-sjefene at sosiale medier brukes som strategisk virkemiddel i deres bedrift. I høstens undersøkelse har andelen steget til 10 prosent. Dette viser at det er en endring i innstillingen, og det er stor grunn til å anta at reelt vil flere enn én av tre virksomheter faktisk bruke teknologier eller ideer fra sosiale medier aktivt innen 2012. Jeg mener at for de veien dit vil i de fleste tilfeller gå utenom de høyt profilerte tjenestene Twitter og Facebook.

Facebook og Twitter har åpnet for mange mye muligheter for markedsføring, kundekontakt og kommunikasjon (selv om Norsk Møteforum kom fram til noe annet i sin undersøkelse). Facebook blir av de fleste brukere ansett som en privat arena, mens Twitter fortsatt ikke har blitt så mye mer enn et nisjested for spesielt interesserte (ref nye tall). Jeg vil derfor påstå at i den profesjonelle verden er Facebook og Twitter av liten betydning utenfor marked- og kommunikasjonsavedlingene. For de andre delene av organisasjonene ligger gevinstene helt andre steder.

Folk flest har lært seg bruken av Facebook og ideene til web 2.0. La oss nå ta disse kunnskapene inn i bedriftene og utnytte dem i vårt daglige arbeid som for eksempel i produksjonsprosessen, i kunnskapsforvaltningen eller i prosessforbedringene.  Heldigvis er trendene allerede på vei inn i næringslivet, og det finnes mange gode eksempler som kan være til inspirasjon.

På T-banens nye driftsentral har de byttet ut gule lapper med mikroblogging. Foto: T-banen
På T-banens nye driftsentral har de byttet ut gule lapper med mikroblogging. Foto: T-banen

Markedsplassen Finn er ett eksempel som har hentet inspirasjon fra sosiale nettsteder til sitt egenutviklede system ”FinnOpp”, som skal stimulere til ideskaping hos selskapets egne ansatte. Et annet eksempel er T-banen som bruker blogg som hjelpemiddel i overvåkning av trafikken. Flere kommuner har tatt i bruk sosiale nettsteder hvor brukerne kan melde om feil i nærområdet sitt. Her i Steria bruker vi Yammer, blogg, wiki og SharePoint aktivt innenfor kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og i prosjektarbeid. Dette er gode eksempler hvor virksomhetene har tatt tak i enkelte viktige områder, og forbedret disse ved hjelp av sosiale medier.

Når det gjelder teknologi så skjer det også mye om dagen. Med SharePoint 2010 som lanseres senere i år tar Microsoft et steg videre inn i web 2.0 verdenen. I denne versjonen har elementer som grupper, mikroblogging, tagging, scoring, og forbedret søk blitt tatt inn som en del av løsningen. Dette er en trend som også gjenspeiles i løsningene til andre store aktører også som Lotus Connections fra IBM og Documentum fra EMC. I tillegg finnes det etter hvert at hav av mindre leverandører som leverer nisjeprodukter, som f.eks mikrobloggingstjenesten Socialcast, innovasjonshåndtering fra Induct og wikiløsningen Confluence.

Ettersom produktene blir mer modne, kunnskapen bedre og erfaringene flere er det stor grunn til å både tro og håpe at sosiale medier vil spille en aktiv rolle for langt flere enn én av tre bedrifter i 2012!

5 kommentarer om “Glem Twitter!”

 1. Det er en god trend. Jeg er overbevist om at Social Software på sikt vil være like strategisk viktig for en virksomhet som mail og generell tilgang på web er i dag. Eksternt er Twitter og Facebook gode medier for å nå ut, men internt er det egne løsninger som gjelder. Overordnet handler det om å øke bevisstheten om virksomheten og mellom de ansatte, gjøre flere ressurspersoner synlige og legge til rette for bredere samhandling for å utnytte potensialet man samlet besitter. IBM slipper en ny versjon av Lotus Connections (2.5 nå), som tar en allerede rik platform et langt steg videre med Social Analyhics m.m.. Selvom Notes på mange er (og alltid har vært) en samhandlingsplatform på en mer dokument/prosess-sentrisk måte, så er det Lotus Connections som er IBM’s Social Software platform på et høyere nivå, og som evt. må sammenlignes med SharePoint o.l.

  Svar
 2. Takk for innspillet. Det var også Lotus Connections jeg hadde i tankene da jeg skrev innlegget. VI fikk en presentasjon av Connections nylig, og den inneholder mye bra sosial samhandlingsfunksjonalitet.
  Jeg jeg endrer teksten i artikkelen fra Notes til Lotus Connections

  Svar
 3. Siterer Peter O’Kelly (Burton Group) – “Whatever happened to the Web?”
  (http://ispent2.blogspot.com/2009/03/whatever-happened-to-web.html)
  “…..A funny thing happened on the way to the web. Hypertext, a model for fostering collaboration and content management by flexibly working with information items, essentially took one step forward and two steps back….
  ..the web has failed to achieve many facets of the vision web inventor Sir Tim Berners-Lee had in mind in the first place….. The print-centricity dominating most personal computing platforms and tools has also hampered hypertext during recent decades….Hypertext is simply a better form-follows-function fit (than print-centric approaches) for the way people actually think and work.”
  MS og IBM/Lotus has finally arrived, have they? Men de tok oss en lang detour før vi kom til det Internet og rene Hypertext system egentlig var laget for , samhandling, linking, compund, interactive documents for effektivt jobbe med informasjons-enheter. MS Word var egentlig aldri laget for det, men for hvordan ting skulle se ut når de ble printet ut. Utvikling av innhold og informasjon er jo langt viktigere. Hvem bryr seg om hvordan det ser ut før man har fått skikkelig innhold. Det skjærer meg i hjertet når jeg ser ingeniører prøver å samhandle / forbedre innhold ved å streve med «Track changes» i MS word – en forvirrende blanding av innhold og format. Nei, la oss få enkle platformer og aktører som vet hvordan man håndterer og utvikler innhold/kunnskap/informasjon, og fri oss fra det hønse-reiret MS har ført oss inn i. Men hvis vi tror MS vil redde oss nå, når de har latt oss slik i stikken før, be my guest.
  Men ellers er jeg veldig enig i problemstillingen som ligger i spørsmålet her. Sitere

  Svar
 4. Nirmala Palaniappan comment to Saurav’s question in http://bit.ly/70ltv2 : «I, personally, don’t believe that E2.0 is only about introducing a tool like Yammer or setting up a Wiki but actually bringing together information and knowledge from all the potential sources inside and outside the organization via these tools. It is also about combining the content in these tools in an intelligent and personalized manner and embedding things into operational procedures and business processes….to start with. »
  Sånn skal det være. Dette mener jeg er an av de viktigste bidragene Web2/Ent2 kan bringe til virksomhetene. Igjen bringe Internet/www’s pionerers intensjoner videre: http://bit.ly/cf9K4U
  Og dere har sikkert sett disse gode bidragene: http://bit.ly/6Z5JTQ, http://www.fastforwardblog.com/2009/09/16/e2-0-unleashing-the-potential/, http://budurl.com/uxcollab, http://wp.me/PJ7ba-R

  Det er også det rare fenomenet med SM at jeg skal følge mennesker i stedet for saker/emner/ideer. Ofte er det jo det siste jeg er ineteressert i -følge saker/emner etc, og i min søk etter info finner jeg også interessante mennekser, eller mennekser som kan gi meg interessant info.

  Se denne artikkelen for en balanse teknologi/mennesker/bedrift for å se hvordan E2.0 kan nærme oss Peter Drucker ideer (http://bit.ly/2RIPZW) og McAfee’s svar i http://bit.ly/6CKm6P

  På tross av «angrepet» på det sosiale fokus over, vi er vel også enige om at nettopp å få mer ut av ressursen menneske i organisasjonen er det Ent2.0 kan hjelpe oss med slik at menneske både kan gi og føle mer verdi. Frem for åpne prosesser og slipp løs menneskets potensiale i bedriftene: http://bit.ly/dma26d

  Svar
 5. E2 har definitivt et stort forretningsmessig potensiale, spesielt i kunnskapsbedrifter. Jeg tror likevel man bør ha som utgangspunkt at ingen organisasjoner er helt like – i noen virksomheter vil verktøy som mikroblogging gli inn uten større anstrengelse, mens det i andre tilfeller krever tiltak på mange ulike nivåer før gevinster kan høstes.

  Her er et innlegg som handler om internkulturens betydning for sosiale medier:
  http://www.kjokkenfesten.no/2010/02/23/sosiale-medier-og-internkultur/

  Svar

Legg igjen en kommentar