Ny definisjon av Scrum?

Nyttårsaften postet Ken Schwaber en melding på Yahoo! Scrum Development group som han kalte Confusion about Scrum. Der tar han opp at det eksisterer to definisjoner av Scrum: En som vedlikeholdes av Jeff Sutherland og ham selv på www.scrum.org, og en «gammel kopi» som ligger hos Scrum Alliance (men den ligger ikke der lenger nå).

Ken argumenterer for at det er Jeff Sutherland og ham selv som har definisjonsretten på hva Scrum er. Folk som bruker versjonen som lå hos Scrum Alliance, jobber derfor ut fra materiale som ikke er riktig, i følge Ken. Jeg tror ikke at Ken og Jeff med rette kan hevde at det er dem som har definisjonsretten og alle andre må bare godta det. Scrum er sjenket til verden, og verden hører på de stemmene de vil høre på.

Samtidig ser jeg behov for å definere hva som er Scrum, slik at ikke alt mulig rart kan kalles «Scrum» (men akkurat dét ser ut til å være en håpløs kamp…) Scrum Alliance ser ut til å ville høre på Ken og Jeff, for de har fjernet sin gamle versjon. Et positivt poeng å ta med seg er uansett at Ken mener Scrum ikke er statisk, men må utvikle seg.

Den oppdaterte Scrum Guiden på www.scrum.org inneholder noen overraskelser. Den største, for meg, er at Ken og Jeff har fjernet alt snakk om «visjon». Tidligere var visjonen omtalt som grunnlaget for Produktkøen, men nå er det ikke mer visjon igjen. Jeg er kritisk til om dette er et steg i riktig retning. Det største videreutviklingspotensialet for smidig systemutvikling ligger i å gi mer støtte og verktøy til Produkteier i å finne og definere verdi – typisk visjon og annet arbeid som skjer i forkant av utviklingen. Jeff og Ken går motsatt vei og viser med det at de ønsker at Scrum skal fortsette å være en utviklersentrert metodikk. Synd for både dem og Scrum.

Jeg liker godt innledningen, hvor Jeff og Ken sier at Scrum har tre bein. I tillegg til (faktisk foran) de velkjente inspeksjon og tilpasning kommer nå synlighet («transparency»).

Seremonier har endret navn til tidsbokser og det er nå seks av dem: Release Planning Meeting, Sprint Planning Meeting, Sprint, Daily Scrum,  Sprint Review og Sprint Retrospective. Jeg liker godt at Release Planning Meeting har kommet inn. Noen savner kanskje demoen? Den ligger inne i Sprint Review, men det er lagt vekk på at demoen bare er en del av Sprint Review – mesteparten av møtet går til diskusjon om det som er laget og veien videre.

Scrum Guiden er obligatorisk lesning for alle som er opptatt av smidig systemutvikling. Og så kan vi debattere videre hva som er «riktig» Scrum…

Denne postingen er oppdatert etter at flere personer med rette hevdet at jeg ikke hadde et helt klart bilde av hva den gamle scrum guiden inneholdt (takk!). Inni dette er det sikkert en lekse angående det å stole for mye på hukommelsen.

Legg igjen en kommentar