Min første katacast

Etter at jeg så noen artige eksempler på programmere som jobbet med øvelsesprogrammering på KataCasts, bestemte jeg meg for å spille inn min egen video. Jeg er rimelig fornøyd, men jeg feilberegner bakgrunnsmusikken med cirka ett minutt. (Det gikk fortere på innspillingen enn på generalprøven).

Uten mer om og men, poster jeg en video her av hvordan jeg liker å jobbe med tester for å drive fram «kravene» til en applikasjon og refactoring for å forme designet til applikasjonen. Se spesielt rundt 11:30 minutter inn i videoen hvor jeg refactorer inn et regelmotordesign i en fungerende løsning.

Oppgaven kalles «Fizz buzz kataen». Den går ut på å generere en sekvens av nummer der hvert tall som er delelig på 3 erstattes med «fizz» og alle tall som er delelig på 5 erstattes med «buzz». Så starten blir «1, 2, fizz, 4, buzz, fizz, 7, 8, fizz, buzz, 11, etc.» Seks minutter inn i kataen endres kravet (og musikken!): Nå skal man kunne programmere inn hvilke erstatningsregler som gjelder. Som eksempel bruker jeg at «tall delelig med 2 skal erstattes med ‘coconut’ og tall delelig med 7 skal erstattes med ‘banana'».

Takk til Emily Bache for inspirasjon til oppgaven.

Fizz buzz code kata av Johannes BrodwallVimeo.

Jeg bruker IntelliJ IDEA Community Edition på Windows Vista (!) til å løse oppgaven. Videoen er filmet med BB FlashBack Express (som er gratis), konvertert til AVI med Windows Media 1 codec og lastet opp til Vimeo.

Denne blogposten var originalt publisert på engelsk på min personlige blog.

Legg igjen en kommentar