Slik endres banktjenestene

Ola Holm, Kronikk i Dagens Næringsliv 22.06.18, "Slik vil teknologi endre banktjenestene"

SLIK VIL TEKNOLOGI ENDRE BANKTJENESTENE: Dette innlegget var først på trykk i Dagens Næringsliv, 21. juni 2018. Fremtidens banktjenester vil være friksjonsfrie, sammenkoblede og personlige. De vil ikke ligne dagens digitale bankbesøk på nett eller mobil. Det er ingen selvfølge at banktjenester leveres av banken. Globalisering, digitalisering og forbrukerorientering driver frem bedre, raskere og billigere … Les mer…

Innovasjon i etablerte virksomheter

Det er en utfordring å sette innovasjon i system, spesielt i større bedrifter. Gjennom smidige og strukturerte metoder er det likevel mulig å lykkes med å etablere en god innovasjonsprosess. Professor ved INSEAD, Nathan Furr, underviser i innovasjon- og teknologistrategi. Han har utviklet en integrert tilnærming til ledelse av transformasjon og innovasjon. Denne metoden bruker … Les mer…

3 tips for en bærekraftig rammeavtale

3 tips for en bærekraftig rammeavtale av Solveig Jerijervi, tilbudsansvarlig i Sopra Steria.

TRE TIPS FOR EN BÆREKRAFTIG RAMMEAVTALE: Dette innlegget var først på trykk i Computerworld 26. mars. 2018. Rammeavtaler er nyttige og forenkler anskaffelsesprosessene. Likevel er det ikke alltid de fungerer over tid. En god relasjon skapes ved bærekraftige rammeavtaler for begge parter. Det handler om å gjøre hverandre gode.   Råd #1: Grundig egenanalyse Leverandører i … Les mer…

Ansvarlig for det uansvarlige

A young boy is ready to go places, real quick, with the help of a human cannon. Boom.

Lederskap i den fjerde industrielle revolusjon dreier seg om å være ansvarlig for det uansvarlige. Det er motsetningsfylt og forvirrende ved at du må evne å balansere frihet med kontroll, det innovative med det standardiserte, det sikre med det usikre. Du må balansere på kanten, og sørge for å ikke å falle ned på den ene eller andre siden. Har du lagt ned en innsats for å la verdiene ligge til grunn for hvordan bedriften og organisasjonen drives, så har du et kompass og et ror som styrer deg på veien mot å lykkes.